Öğrenci Gözü ile Coğrafya Dersi

Derste amacımız   Coğrafya dersini her aşamada çocuksu bir kâşif duygusuyla öğrenmek özelde çevremizi, genelde gezegenimizi tanımaya adanmış duru bir merakla öğrendiğimiz bilgileri özümsemektir.

Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığımızdan,  bu dersin giderek daha zevkli bir ders halini alıyor.  Çünkü biz öğrenmeyi metorlardan olabildiğince yararlanıyoruz.

Coğrafya dersi, hayâlen canlandırarak üç boyutlu düşünmeyi ve de çok faktörlü yorumlar yaparak sonuçlar çıkarmayı gerektiren bir ders. Bunun için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden   yararlanıyoruz.  Harika animasyon ve belgeseller var. Konuya uygun olanları akıllı tahta yada video projektör yolu ile sürekli izliyoruz.  Hocamızın atlas ve diğer yardımcı unsurları, harita, grafik, şemayı kullanmasındaki maharet bize şaşkınlık veriyor. Bir resim şema grafik bin kelimeye eşdeğerdir deniyor ya tam da o gerçekleşiyor. Bu kadar etkili grafikleri nasıl hazırladığını ve bulduğuna bir çok kere şaşırıyoruz.

 Diyebilirim ki çoğu kez dersler  görsel ve işitsel malzemelerle zenginleştirince ve hayatla ilişkilendirilince kendimizi ve çevremizi dünyamızı öğrenmek kadar keyifli ne olabilir. Çoğu kez zamanın nasıl geçtiğini bilmiyoruz..

Tüm konuları panorama gibi kendi içinizdeki film karelerine dökerek,  senaryolaştırarak, şemalandırarak, temalandırarak öğretiyor hocamız.

Hele de konularla günlük yaşantı ile ilişkilendirilince öğrenmek daha etkin hale geliyor.  Gözlemlerimizi  bilgilerimizle ilişkilendirince öğrenme daha da hızlanıyor zihinde temelleniyor.

 Bu strateji, ilk etapta zaman kaybı gibi görenler var. Halbuki önemli olan öğrendiklerimizin kalıcı hale gelmesi ve içselleşmesi değil mi? İşte tam da bu gerçekleşiyor.

 Bu arada nasıl ders çalıştığımızın sırlarını da verelim. Bu arada   derste hocamızın bize Örnek soru(lar) hazırlamatmasının ne kadar öğretici olduğunu görüyoruz. Meğer soru hazırlamk cevapları bulmaktan daha öğretici imiş. Bu yüzden özet çıkarırken yazarak çalışmada en etkin ve can alıcı soruyu bulmaya çalışıyoruz.

 Konuyu kavram haritası haline getirerek görselleştiriyoruz. Düz bir özet çıkarmaktansa şemalar haline getirmek ve konuların birbirleri ile bağlantılarını göstermek daha faydalı.  Konuları, notları, dökümanleri ve özetleri  arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Bazan da kendi kendimize sesli olarak anlatıyoruz.  Konu ile ilgili belgeselleri bulup izlemenin ne kadar faydalı ve derin öğrenmeyi sağladığını hiç anlatmayayım. Belgesel izlemiyorsanız konuyu detaylı öğrendiğinizi düşünmeyin.

Bir araştırın konularla ilgili ne kadar çok belgesel olduğunu görecek ve şaşıracaksınız. Bilimle buluşmak ve bilimi sevmenin bir yolu belgesel izlemekten geçiyor. Benim en büyük zevklerimden birisi coğrafya. İleride iyi bir coğrafyacı olacağımı şimdiden söyleyebilirim.  ,

 Anlamakta zorluk çektiğimiz konuları nasıl hallettiğimizi merak ediyorsunuz değil mi? Farklı  kaynaklar buluyoruz.   Edinilen bilgilerle günlük hayatın içindeki olaylar arasında da ilişkiler kurmak ve aktif bir gözlemci olarak bu bağlantıları yakalamak çok zevkli oluyor. Şimdiden kendimi araştırmacı bir bilim adamı gibi görüyorum.