Karma Eğitim

AYDINLAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. NABİ AVCI’YI  KARMA EĞİTİM ARAŞTIRMALARINI  CİDDİYE ALMAYA ÇAĞIRIYOR.

ALİ ERKAN KAVAKLI

Türkiye Akademisyenler Platformu, 8-9 Şubat tarihlerinden Üsküdar Üniversitesinde “Eğitimde Paradigma Dönüşümü” başlıklı bir panel ve çalıştay gerçekleştirdi. Eğitimin sorunlarını masaya yatırdı ve çözüm önerileri üretti.

Ele alınan konulardan biri de Der Spiegel dergisinin “yüz yılın pedagojik yanlışı” olarak nitelendirdiği karma eğitimdi. Panelde Doç. Dr. Halim Ulaş, karma eğitim konusunu ele alan bir sunu yaptı ve karma eğitimin getirdiği çarpıklıkları, problemleri bir bir sayıp döktü.

Prof. Dr. Çiğdem Kâğıtçıbaşı’dan sonra Türkiye’de karma eğitimin yol açtığı problemleri ele alan ikinci ilim adamı Doç. Halim Ulaş.

Prof. Dr. Çiğdem Kâğıtçıbaşı, 2003 yılında “Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet” başlığı altında karma eğitimi mercek altına alan bir çalışma yapmıştı. Amerika’daki karma eğitim tartışmalarına gönderme yapılan araştırmada, kız okullarında okuyan kızların, entelektüel ve sosyal kapasitelerini, akademik yeteneklerini ve kültürel etkinliklerini daha çok artırdığını tespit etmiş ve özellikle kız okullarının güçlendirilmesi ve yeni kız okullarının açılmasını tavsiye etmişti. Kâğıtçıbaşı hazırladığı raporda birçok veli, kızlarının büyüdüğü gerekçesiyle onları karma okullara göndermek istemediğini, yine bu sebeple imam-hatip liselerindeki kız öğrenci yüzdesi arttığını vurgulamıştı.

Doç. Halim Ulaş’ın tespitleri de ilginç. Şöyle diyor:

Türk eğitim sistemine ola­ğanüstü bir dönemde dâhil edilen karma eğitim uygulaması, bilimsel ve pedagojik bir ilke veya gereklilik olmaktan ziyade, ideolojik bir dayat­ma ve politik bir tercih gibi görünmektedir.”

Doç. Ulaş, araştırmalarında kız ve erkeklerin farklı beyin yapılarına sahip olduklarını söylüyor ve öğrenci merkezli eğitimden söz eden MEB’in kız ve erkeklerdeki farklı yetenekleri göz ardı ederek karma eğitime devam etmesini pedagojik bulmuyor.

Amerika (2006 yılında) ve Almanya gibi ülkelerde karma eğitim mecburiyetinin kaldırıldığını ve ayrı eğitime imkân verildiğini belirten Doç. Ulaş, yasalardaki değişmeden sonra ayrı eğitim veren okulların arttığını, bu sayının 2009 yılında Amerika’da 500’ü bulduğunu söylüyor.

İngiltere’de 2002 yılında Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu, okul büyüklü­ğü ve okul tipinin (ayrı veya karma) olmasının akademik performansa etkisini araştırıyor, 2954 liseyi inceleniyor. Hem kızların hem de erkeklerin tek cinsiyetli okullarda kayda değer bir şekilde daha başarılı oldukları göz­lemleniyor. Bu yaş grubunda (9,10,11,12. sınıflar) kız öğrencilerde başarı daha fazla ve daha istikrarlı çıkıyor.

Avustralya’da 2000 yılında Avustralya Eğitim Araştırmaları Konseyi tarafından yapılan bir çalışmada karma ve tek cinsiyetli eğitim veren okullarda öğrenci başarıları karşılaştırıl­dı. 270 bin öğrenci 6 yıl boyunca 53 ayrı dersten incelendi. Çalışma sonucunda kız ve erkeklerin ayrı olarak eğitim gördüğü okullar karma okullara göre %15 ile %22 arasında daha fazla başarı gösterdi. Aynı zamanda tek cinsiyetli eğitim veren okullarda öğrencilerin daha terbi­yeli, öğrenmeden daha çok zevk alan ve müfredata daha ilgili oldukları tespit edildi.  (http://www.singlesexschools.org)

                Neticede karma eğitim pedagojik değil, kız ve erkeklerin yeteneklerinin gelişmesine ve hayata daha iyi hazırlanmasına hizmet etmiyor.

Ak Parti döneminde eğitimde önemli reformlara imza atıldı.

  1. Eğitimde müfredatlar değiştirildi, kitaplar yeniden yazıldı.
  2. Öğrenci merkezli eğitime geçildi.
  3. Kılık- kıyafet serbestliği getirildi, okullardaki dışla düzeni kısmen terk edildi.
  4. Milli güvenlik dersi uygulaması bitti.
  5. Eğitim kesintili hâle getirildi, 28 Şubat dayatması kesintisiz eğitim bitti.

Batı’da karma eğitim terk edilmesine rağmen nedense Türkiye’de devam ediyor.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Milli Eğitim Bakanı Prof. Nabi Avcı’dan, aydınlar ve eğitimciler olarak, bu kördüğüme neşter vurmasını ve karma eğitim mecburiyetinin sona erdirilmesini bekliyoruz.  Türkiye Akademisyenler Platformu şu adımların atılmasını istiyor:

  1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundaki “eğitim karmadır” kaldırılmalı ve kız ve erkekleri eşitlemeyi amaç edinen karma eğitim uygulamasından vazgeçilmeli.
  2. İsteyen veli çocuğuna ayrı eğitim aldırabilmeli. Çocuğuna nasıl bir eğitim aldıracağına veli karar vermeli.
  3. Metin Bostancıoğlu döneminden kapatılan geleneksel kız ve erkek okulları yeniden açılmalı, güçlendirilmeli.
  4. Karma okullarda cinsel tacizi önleyecek tedbirler alınmalı. Bu konuda yöneticilere, öğretmenlere, velilere ve özellikle kız öğrencilere eğitim verilmeli.

5.Karma okullarda verimliliği artırmak için fizik, kimya, matematik, dil, edebiyat, spor, bilgisayar derslerinin ayrı verilmesi sağlanmalı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Nabi Avcı, aydınların araştırmalarını dikkate almalı ve sivil toplumun bu konuda isteğini kulak vermeli.

Karma eğitim dayatması bir an önce son bulmalı.

Beyin Vitamini:  Toplumda kadın ve erkek eşitliğini sağlamayı amaç edinen karma eğitim projesi karaya oturdu, üstelik pedagojik bir ham ölü olarak nitelendi. Kız ve erkeklere zarar verdiği, cinsel tacizlere yol açtığı tespit edildi. Karma eğitim araştırmalarını daha geniş olarak bilmek isteyenlere Nesil yayınları arasında çıkan ve 5. baskısını yapan“Yüzyılın Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim” isimli eserimi tavsiye ederim. Kitaba ulaşmak için tel: 444 24 14