Folklör ve Eğitim

Çocuğun kişiliğini bulması, beden gelişimi ve sağlık için olduğu kadar sanat zevkinin ve duygularının inkişafı için de dönüştürücü ve kazandırıcı değeri var. Üstelik çocukları ekran bağımlığından kurtaracak en güçlü vasıtalardan birisidir.

Halk oyunlarının ve folklörün (tasavvuf musikisi, halk müziği dahil.) okul ve eğitimde hayati yeri ve öneminden bahsetmek istiyorum. Folklerin okullarda BEDEN EĞİTİMİ ve MÜZİK derslerinin ana unsuru haline getirilmesini teklif ediyorum.

Belki de bir çoğumuz folklore bir oyun ve eğlence gözü ile bakıyoruz…

Her şeyden önce; halk oyunları…

1. Kültür zenginliğimizin en canlı örneğidir.

2. İnsanımızın gerçek karakterini yansıtan en önemli bir aynasıdır

3. Fertlerin ortak duygu, düşünce ve davranışlarını sergilemede en büyük bir vasıta olmaktadır.

4.Ferdin kendi iç dünyasını aydınlatan bir özelliğe sahiptir.

5. Halkımızın ortak duygularını taşıması itibarı ile millet olma özelliğini oluşturan unsurların en önemlilerinden birisidir.

6. İnsanlarımızın duygularında ortak bir anlam, düşüncelerinde milli şuur meydana getirmesi, toplum dayanışmasını ve kaynaşmasını sağlayan en güçlü bir vasıta teşkil eder.

7. Bu özellikleri ile önemli bir yaygın eğitim aracıdır.

Böylesine yüksek kazanımı ve faydaları olan folklör neden okullarda eğitimin bir parçası haline getirilememesi büyük bir eksikliktir. Asıl üzerinde durmamız gereken nokta burasıdır.

Beden eğitimi ve Müzik derslerini anlamlı ve faydalı hale getirmenin en önemli unsuru olmaktadır. İnsanımızda kollektiflik şuurunu ve spor kültürünün yerleşmesi en iyi folklör ile mümkün olabilir. Eğlenirken öğrenmeli derken en önemli vasıtayı eğitimden uzak tutmaktayız.

Çocukları bilgisayar internet tv bağımlısı olmaktan kurtaracak sporu sevdirecek bir vasıta varsa onlardan belki de en etkilisi folklördür.

Özellikle ilkokullarda çocuğu okulu ve eğitimi sevdirecek en önemli bir vasıta da Halk oyunları, olduğunu düşünüyorum. Dahası var; bir tedavi, stresi, yorgunluğu, üzüntüyü atma vasıtası olarak görülmelidir.

Tecrübeler göstermektedir ki Anaokulu çağındaki 5-6 yaş çocuk grubu, halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak, sağa dönüş, sola dönüş kavramını bu süreç içerisinde daha iyi öğreniyorlar. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparak, oyun sayısını iyice oturttuktan sonra hem sayıp, hem hareketi yapıp hem de şekil yaparak çocukların beyin ve kas koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı oluyor.Yapılan şekiller ve hareketin kaç tane yapılacağı, bir sonraki hareketi akıllarında tutup geçiş yapmaları çocuklara dikkatlerini bir noktada toplamayı öğretecektir.

Her yıl değişik bir yöre oyununu öğrenen çocuklar vücutlarını değişik şekillerde kullanmayı öğrenir. Verilen halk oyunları dersi ve diğer aktivitelerde çocuklar arasında seçme ve eleme yöntemi kullanılmamalı. Çünkü bu dönemde çocuklar seçilemediği etkinlik hakkında bilinç altında başarılı olamayacağını kanaatı oluşmamalı.

.Gösteri sonunda alınan alkış ve başarı bütün hepsi çocuklara olmalıdır. Bu şekilde bir motivasyon ayrıca daha az başarılı çocukların kendilerine güvenlerini ve daha çok çalışma isteği duymalarını beraberinde getirir.

Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, onların tamamen bütünleşmelerini öğretir. Dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar. Halk oyunları dersi çocukların sorumluluk duygularını da geliştirir, Oyunlarda kullandıkları malzemeleri (mendil, kaşık, tef. Vs) çocuklar derse gelirken yanlarında getirip, ders çıkışlarında da onları toparlayıp dolaplarında muhafaza etmeleri gerektiğini öğrenirler. Çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur. Hep birlikte çıkmış oldukları bir gösteri çocuklarda başardım duygusunun açığa çıkmasını ve daha iyisini yapabilirim şeklinde motive olmalarını kesinlikle sağlar.

Çağımızın en büyük zaafı olan dikkat dağınıklığı ve zayıflığının da ilacıdır. Çocuklar için sayısal zekanın gelişmesinde de halk oyunları dersi çok önemlidir. Ritim duygusunun gelişmesi, çocukların okuldaki diğer derslerine de olumlu yönde etki eder. Dikkatlerini daha kolay toplamalarını sağlar. Ritmi yakalayan çocuklar grup çatısı altında bir olmayı ve grupla hareket etmeyi öğrenirler.Bireysel anlamda kendilerini ifade etme yetenekleri de artar. Aynı zamanda Halk oyunları, çocuklara estetik kazandırır, sanat duygularını pekiştirir.Sağlımızı üzerinde etkilerine gelince genel olarak fit olmamızı sağlar. Gücümüzü ve kas yapımızı artırı. Koordinasyonumuzu artırır. Kilo vermemizi sağlar . Eklem yerlerimizin daha iyi çalışmasını sağlar. Bedenimizin genel duruşunun daha iyi ve hizada olmasını sağlar. Kontrol ve dikkat yeteneğimizi artırır.Bu kadar güzelliği tek başına barındıran folklorün okullarda müfredat içinde yer almaması ne kadar üzücü ve düşündürücü değil mi? Kaldı ki Batı kültürün eğlencelerimize (düğünde bayramlarda..) hakim olduğu günümüzde eğlence kültürümüzü bayalıktan ve zevksizlikten kurtarma çaresi folklormüz değil mi?

13 Temmuz 2020

https://www.youtube.com/watch?v=9Jk_-i2jXCshttps://www.youtube.com/watch?v=fCmLorVbwKghttps://www.dailymotion.com/video/x2o0vr6