Felsefe Hocası Diyor Ki

Tahtaya çıkılıp hala bıkmadan usanmadan felsefe tarihi anlatılıyor sürekli. Felsefe dersi tamamen felsefe tarihiyle ilgili malumatları kafa boş kutu haberi bilgi yığmak olarak görülüyor.  Halbuki bu   yapılan bir ders değil, felsefe hakkında malumatların öğrenildiği boş bir çaba halini alıyor.

Halbuki biz bu derste  aktif olarak felsefe yapıyoruz. “Nasıl nedensel düşünülebilir?”, “Nasıl doğru sorular, konuyla bağlantılı sorular sorulabilir?, “Nasıl karşı argüman geliştirilebilir?”, birinin fikrine katılmadığında bunu duygusal almaman gerektiği, tartışma kültürünün de dinleme kültürünün de bir yandan ele alındığı bir ders haline getiriyoruz

Dersi böylece öğrencinin kendi beyinlerini kullandığı ders haline getiriyoruz.

Felsefe derslerinde şu   yeteneklerin  öğrencilere    uygun yöntemlerle kazandırılabileceğini biliyoruz:

Bir düşünce, bir argüman üretme, bunu savunma, bunu tartışma, arkasında durma, karşı düşünceyi saygıyla dinleme, düşünceyi geliştirme, analitik olarak düşünme, nedenselliğe bağlı olarak düşünme, bir olayı birden çok açıdan görme, kültürel bağlamına göre değişikliklerini görebilme.

Öğrenci bu yetenekleri kazandıkça  fikriyle uyuşmayan şeyi kendisine bir saldırı olarak algılamaktan kurtulacak;    anlamak yerine hemen ötekileştirip damgalamayacak.

Sonuç olarak felsefe derslerinin bir kritik ve analitik düşünme eğitimi olarak görüyor ve uyguluyoruz.