Osmanlı Medrese Eğitim Sistemine İlişkin Kevakib-i Seba, Şemsiyye ve Bediüzzaman’ın Görüşleri Bağlamında Bir Analiz

Abdullah EKER Medrese Eğitim Sisteminin özellikle eleştirel düşünme becerileri ve üst düzey bilişsel düşünme süreçlerinin (Analiz, Sentez, Değerlendirme) geliştirilmesine ilişkin muhteşem yapısının günümüz eğitim bilimcilerince…

İncele Osmanlı Medrese Eğitim Sistemine İlişkin Kevakib-i Seba, Şemsiyye ve Bediüzzaman’ın Görüşleri Bağlamında Bir Analiz