Tübitak Proje Performans Ödülü

https://www.dirilispostasi.com/haber/6255859/prof-dr-osman-cakmaka-tubitaktan-yuksek-basari-odulu

 

Bromlanmış Metoksi, Siyano ve Nitro/amino Kinolin Türevlerinin Seçici-Etkin Sentezleri ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 

Prof. Dr. Osman Çakmak (proje yürütücü), Prof. Dr. Şaban Tekin (Araştırmacı), Y. Doç. Dr. Salih Ökten (Araştırmacı)

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A.1.     Salih Ökten, Osman Çakmak, Ramazan Erenler, Şaban Tekin, Önem Yüce,. Simple and Convenient Preparation of Novel 6,8-disubstituted Quinoline Derivatives and Their Promising Anticancer Activities, Turkish Journal of Chemistry,  37:6, 896-908. (2013)       (Atıf:  23)

A.2.  Salih Ökten, Osman Çakmak, 2015. Synthesis of Novel Cyano Quinoline Derivatives, Tetrahedron Letters 56:39, 5337–5340.   ( Atıf14)

A.3.   Salih Ökten, Osman Çakmak, Şaban Tekin, Tuğba Kul Köprülü. A SAR Study: Evaluation of bromo derivatives of 8-substituted quinolines as novel anticancer agents, Letters in Drug Design & Discovery, 14,  (2017).     http://www.eurekaselect.com/node/152162/article

A.4.   Osman Çakmak Salih Ökten, 2017. Regioselective Bromination.  Synthes’s of Brominated Methoxy quinolines, 73, 5389-5396, Tetrahedron, (2017). (Atıf: 3)

A.5. Salih Ökten, Osman Çakmak, Aisha Saddiqa, Bahadır Keskin, Seda Özdemir, Merve İnal,. Reinvestigation of bromination of 8-substituted quinolines and synthesis of novel phthalonitriles, Organic Communications, 9:4, 82-93.  (2016). (Atıf 3)

A.6. Osman Çakmak, Salih Ökten, Aisha Saddiqa, Dilek Alımlı, Cem Cüneyt Ersanlı, 2017. Activation of 6-bromoquinoline  by nitration and N-oxidation. Synthesis of  morpholinyl  and piperazinyl   quinolines, part iii, Arkivoc,    362-374,  (2018)

A.7 Tuğba Kul Köprülü, Salih Ökten, Şaban Tekin, Osman Çakmak, 2018, Biological evaluation of some novel quinolines with different functional groups as anticancer agents,  Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, accepted. (2018).

A.8 Tuğba Kul Köprülü, Salih Ökten, Şaban Tekin, Osman Çakmak, Biological evaluation of some novel quinolines with different functional groups as anticancer agents, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology,  (J. Biochem Mol Toxicol.) 2019 Mar;33(3):e22260i   (2019)

A.9  Osman Çakmak, Salih Ökten, Ahmet Cenk Andaç, Dilek Alımlı, Cem Cüneyt Ersanlı,  Parham Taslimi, Ümit Muhammet Koçyiğit,   Novel piperazine and morpholine substituted quinolines: Selective synthesis through activation of 3,6,8-tribromoquinoline, characterization and their some metabolic enzymes inhibition

potentials.   Journal of Molecular Structure 1220 (2020),  128666

A.10 Salih Ökten, Ali Aydın, Ümit M. Koçyiğit, Osman Çakmak,

Sultan Erkan, Cenk A. Andac,  Parham Taslimi, İlhami Gülçin.  Quinoline‐based promising anticancer and antibacterial agents, and some metabolic enzyme inhibitors. Archive der Pharmazie (ArchPharm)  2020,

Suplement

A.11. Önem Yüce Şahin; Salih Ökten, Şaban Tekin, Osman Çakmak . Determination of anticancer activities of some quinoline derivatives against C6 tumor cells. Journal of Biotechnology, 161, 24-24,  (2012). (Atıf: 4)

A. 12. Tuğba Kul Köprülü, Şaban Tekin, Merve Çınar, Seda Duman, Osman Çakmak.                                                                                       Detection of mechanism and anticancer activity of the new quinoline compounds MC20 and MC21. Journal of Biotechnology, 185, S93, (2014). (Atıf:2)

A.13. Salih Ökten, Önem Yüce Şahin, Şaban Tekin, Osman Çakmak.            In vitro antiproliferative/cytotoxic activity of novel quinoline compound SO-18 against various cancer cell lines. Journal of Biotechnology, 185, S106,  (2014).

Uluslararası hakemli dergilerde (SCI-expanded dışındaki endekslerde taranan) yayımlanan makaleler

B.1. Salih ÖKTEN, Dilek EYİGÜN, Osman ÇAKMAK, 2015. Synthesis of Brominated Quinolines, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 33, 8-15.    (Atıf: 9 )

B.2.     İsmail Çelik, Salih Ökten, Cem Cüneyt Ersanlı, Mehmet Akkurt and Osman Çakmak, 2016.                                                                                                       6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carbonitrile, IUCrData, 1, 161854.

B.3.     İsmail Çelik, Mehmet Akkurt, Salih Ökten, Osman Çakmak and Cem Cüneyt Ersanlı, 2017.                                                                                                        6-Bromoquinoline-8-carbonitrile, IUCrData, 2, 170930.

B.4.  Salih Ökten, Osman Çakmak, Tuğba Kul Köprülü, Şaban Tekin, 2017, Structure-Activity Relationship (SAR): The study of antiproliferative activities of brominated 8-hydroxyquinoline and phthalonitrile derivatives on several cancer cell lines Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21 (6), 1300~1306, 2017 http://www.saujs.sakarya.edu.tr/download/article-file/338842

B.5. Salih Ökten, Osman Çakmak, Şaban Tekin, 2017.  (The SAR study of 6,8-disubstituted quinoline derivatives as anti cancer agents), Turkish Journal of Clinics and Laboratory, Turk J Clin Lab  2017; 8(4): 152-159.   doi: 10.18663/tjcl.292058,   (Atıf: 3)

B.6.   Osman Çakmak, Salih Ökten, 2017,  The Studies of anti-Cancer Activity of Brominated 8-Hydroxy Quinolines and Their Palladium Complexes: Structure-Activity Relationship (SAR).  IGUSABDER, 2 (2017): 143-156.                     http://dergipark.gov.tr/download/article-file/338172

B.7.  Salih Ökten, Cem Cüneyt Ersanlı, Osman Çakmak,                                       Structural Characterization of 6-Bromo-5-nitroquinoline-1-oxide.  A Quantum Chemical Study and XRD investigations, Cumhuriyet science Journal, kabul edildi, (2018)

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

C.1.  Salih Ökten, Osman Çakmak, Effective synthesis of bioactive nitro- and cyano- quinoline derivatives, 44th IUPAC World Chemistry Congress, 11-16 August 2013, İstanbul, p: 814.

C.2.     Salih Ökten, Osman Çakmak, Ramazan Erenler, Seda Duman, Merve Çınar, Tuğba Kul Köprülü, Şaban Tekin, A Simple and convenient preparation of novel bio active poly substituted quinolines, 44th IUPAC World Chemistry Congress, 11-16 August 2013, İstanbul, p: 348.

C.3.     Tuğba Kul Köprülü, Salih Ökten, Şaban Tekin, Osman Çakmak, Determination of anticancer activity and mechanism of action of several new quinoline compounds, 44th IUPAC World Chemistry Congress, 11-16 August 2013, İstanbul, p: 781.

C.4.     Tuğba Kul Köprülü, Salih Ökten, Şaban Tekin, Osman Çakmak, Determination of Anticancer Activity and Mechanism of Action of The New Quinoline Compound SO29, 44th IUPAC World Chemistry Congress, 11-16 August 2013, İstanbul, p: 1455.

C.5.     Önem Yüce Şahin, Salih Ökten, Şaban Tekin, Osman Çakmak, Determination of Anticancer and Cytotoxic Activities of Some New Quinoline Derivatives Against C6 Tumor Cells, Molbiyokon 2013, 2nd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey. 22-23 November 2013, İstanbul, Türkiye,  PT-75, p:133.

C.6.     Önem Yüce Şahin, Salih Ökten, Şaban Tekin, Osman Çakmak, Determination of Anticancer and Cytotoxic Activities of Some New Quinoline Derivatives Against HeLa Cell Line, Molbiyokon 2013, 2nd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey. 22-23 November 2013, İstanbul, Türkiye,  PT-76, p:134.

C.7   Salih Ökten, Dilek Eyigün, Tuğba Kul Köprülü, Osman Çakmak, Şaban Tekin, Antiproliferative activity of quinoline compound DIE-17 against various cancer cell lines, 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, June 02-06 2014, Saraybosna, Bosna Hersek.

C.8. Salih Ökten, Osman Çakmak, Şaban Tekin, Kinolin Türevlerinin Sentetik İlaç Olarak Değerlendirilmesi, İVEK 2.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 27-29 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye, p-237, p. 245.

C.9.   Osman Çakmak,  Facile and versatile preparation  methods for quinoline derivatives based on multiple regioselective functionalization of quinoline nucleus, Internation Congress on Fundamental and Applied Sciences, August 22-26, 2016, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey.

C.10.   Salih Ökten, Osman Çakmak, Şaban Tekin,  6,8-Disübstitüe Kinolinlerin Potansiyel Antikanser Özellikleri ve Yapı Aktivite (SAR) İlişkisi, İVEK 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26-29 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye, P-0133, pp. 287.

C.11. Salih Ökten, Dilek Alımlı, Osman Çakmak, Tuğba Kul Köprülü, Şaban Tekin, Piperazin/Morfolin Sübstitüe Bromokinolin Türevlerinin Antiproliferatif ve Sitotoksik Aktivitelerinin Belirlenmesi, İVEK 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26-29 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye, P-0135, pp. 289.

  1. Ulusal bilimsel kongrelerde sunulan ve bildiri kitaplarında (Proceeding) basılan bildiriler

E.1. Osman Çakmak, Salih Ökten, Seda Duman, Merve Çınar, Tuğba Kul Köprülü, Şaban Tekin, Ahmet Karadağ, 5-subsübstituekinolin ve 5,7-disubsübstituekinolin türevlerinin Sentezi ve komplekslerinin Anti kanserojen Aktiviteleri, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, 30 Mayıs-2 Haziran 2013. P-314.

E.2. Tuğba Kul Köprülü, Salih Ökten, Osman Çakmak, Şaban Tekin, Seda Duman, Merve Çınar, Bromohidroksikinolin Türevlerinin Antikanser Aktivitesinin İncelenmesi ve Etki Mekanizmasının Belirlenmesi, I. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Sakarya, 25-29 Ekim 2013, P122, 299-300.

E.3. Salih Ökten, Osman Çakmak, Merve Çınar, Tuğba Kul Köprülü, Şaban Tekin, Etkili ve Uygun Bir Metotla Biyoaktif Kinolinelerin Çoklu İşlevselleştirilmesi ve Antiproliferative Aktivitelerinin İncelenmesi, I. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Sakarya, 25-29 Ekim 2013, P122, 301-302.

E.4. Merve Çınar, Salih Ökten, Bahadır Keskin, Tuğba Kulköprülü, Dilek Eyigün, Osman Çakmak, Şaban Tekin  Biyoaktif Kinolinlerin Sentezinde Yeni Metodlar ve Kinolin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri / Etki Mekanizmaları. 2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, 21-23 Mart 2014, P311.

E.5. Salih Ökten, Dilek Eyigün, Osman Çakmak, Kinolinlerin İşlevselleştirilmesinde Yeni Metodlar: Nitro Kinolin Sentezi, II. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24-26 Eylül 2014, 23.

E.6. Salih Ökten, Gizem Burhan, Osman Çakmak, Suzuki Kenetleme Reaksiyonları ile Mono ve Disubstitue Kinolin Türevleri Sentezi, II. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24-26 Eylül 2014, 103.

E.7. Dilek Eyigün, Salih Ökten, Osman Çakmak, Mikrodalga Destekli Morfonilil ve Piperazinil Kinolinlerin  Sentezi II. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24-26 Eylül 2014, 62.

E.8.  Dilek Eyigün, Salih Ökten, Tuğba Kul Köprülü, Osman Çakmak, Şaban Tekin, Hetero Halkalı Substitüe Kinolin Türevleri DİE-31c ve DİE-28a’nın Çeşitli Kanser Hücre Hatlarına Karşı Antiproliferatif Etkilerinin İncelenmesi, II. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24-26 Eylül 2014, 61.

  1. Bu kapsamda yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

F.1.      Dilek Eyigün (Yüksek Lisans Bursiyeri), PİPERAZİN ve MORFOLİN SÜBSTİTÜE KİNOLİN TÜREVLERİNİN MİKRODALGA DESTEKLİ SENTEZİ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi- Prof. Dr. Osman Çakmak Danışmanlığında), İstanbul, 2015.

F.2.      Tuğba Kul Köprülü (Doktora Bursiyeri),  FARKLI GRUPLAR İÇEREN YENİ KİNOLİN TÜREVLERİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN VE ETKİ MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi- Prof. Dr. Şaban Tekin Danışmanlığında), Tokat, 2016.

F.3. Gizem Burhan, SUZUKİ KENETLEME REAKSİYONLARI İLE FENİL KİNOLİN TÜREVLERİ SENTEZİ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi- Prof. Dr. Osman Çakmak Danışmanlığında), İstanbul, 2016.

  1. Patent

F.1.   Osman Çakmak, Salih Ökten, Şaban Tekin, Biyoaktif ve Polifonksiyonel Kinolin Türevlerinin Sentezinde Basit ve Etkili Yöntemler. Ulusal Patent TPE (Dosya no: 2016/18942, Evrak no: 2016-GE-512371), 20.12.2016.

  1. Yeni Projeler

G.1.  Tübitak 1003 Çağrılı proje taslağı, Kanser ilacı adayı polifonksiyonilize kinolin türevi moleküllerin üretimi ve anti kanser ilaç potansiyellerinin GLP/GMP koşullarda in vitro ve in vivo preklinik araştırılması, Çağrı bekleniyor.

G.2. İstanbul Bezmialem Üniversitesi Bap Projesi, Biyoaktif Kinolin Türevlerinin Kanser Hücreleri Üzerinde Sitotoksik, Genotoksik, Apoptotik ve Otofajik Özelliklerinin Araştırılması,  Bezm-i Alem Üniversitesi.