Yeni Sistem Hangi Avantajları Sağlayacak?

1. Merkezi sınavlar olmayacağı için, öğrenciler sınav yerine bilgi ve beceri kazanmaya odaklanacaklar ve ortaokullar test ve kuru mekanik bilgi merkezleri yerine gerçek anlamda eğitim kurumları halini alacak. Öğretmenler asli görevlerine dönecekler.
2. Öğrenciler sıralamaya girme stresinin sıkıntısından kurtulacaklar. Kültürel spor faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilecekler. Bedenen ve ruhen çok daha sağlıklı olacaklar.
3. Öğrencilere test ile ölçülemeyen eleştirel düşünce, anadilde ve yabancı dillerde iletişim ve teknoloji okul yazarlığı gibi gerçek hayat becerilerine yönelecekler. Zihnen çok daha sağlıklı ve özgüvenli olarak gelişecekler.
4. Öğrencilerin servis ile uzaktaki bir okula gitme derdi ve dolayısı ile trafik stresi büyük etapta sona erecek ve şehir trafiği de olumlu etkilenecektir. Ailelerin masrafı azalacak.
5. Mekanik bilgiye odaklanan ve öğrenciyi ezbere iten Test stresi ve sıralama stresi ortadan kalkınca öğrenciler daha sosyal olacaklar. Değerlere ve kendilerini tanıma faaliyetlerine odaklanacaklar. Sosyal becerileri artacak. Aileler de daha huzurlu olacaktır.
6. Ortaokul yılları süresince öğrencilerin özel ders almasına veya ders saatleri dışında zamanını test çözerek heba etmekten kurtulacaktır.
7. Veliler kendi çocukların gittiği mahalle liselerini sahiplenecekler. Çocuklarının daha iyi bir eğitim almaları için liselerine sahip çıkacaklardır.

ÖZEL LİSELER NE YAPMALI?

Tüm özel liseler, kendi öğrenci seçme kriterlerini kendileri belirleyeceği ve alacağı  bir yapılanma içine girmelidir. Bu amaçla kendi sınavları kendileri verebilecekleri gibi, tüm özel okullar ortak bir sınav da geliştirebilirler.

Ankara Fen Lisesi, Alman Lisesi,Galatasaray Lisesi, gibi marka olmuş köklü devlet liseleri (en az 10 yıllık geçmişi olan) öğrencilerini sınavla alabilir. Öğrenci seçme işi birçok  farklı metot ile yapılabilir. Uygulanacak metot bu okulların da görüşleri alınarak istişare ile belirlenmelidir. Bu okullar kendi sınavlarını kendileri yapabileceği gibi, tüm marka okullar için ortak bir sınav da öngörülebilir. Bu durumda örneğin ortaokullarda sadece mezuniyette dereceye girmiş olan öğrencilerin sınava girmesine izin verilebilir.

ÖNEMLİ BİR Not: 2017 ortaokul mezunlarının sadece %3.7’si Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine girmeye hak kazanmıştır. Türkiye’nin köklü ‘marka’ liselerinin kontenjan oranı muhtemelen %1 cıvarındadır. Ortaokul mezunlarının %99’u en yakın genel, imam hatip veya meslek lisesine gideceğinden, ‘marka’ lise imtihanlarına girmek herkese açık olsa dahi, ortaokul mezunlarının çok az bir kısmı bu sınava başvuracaktır. O yüzden baştan sınava girecek olanlar için bir kısıtlama getirmeye (her okulda mezuniyet başarı puanında ilk %10’a girenler gibi) gerek olmayabilir.