Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Haziran
Yıl
2015
Öğrenci Adı-Soyadı
Dilek Eyigün
Tez Başlığı
PİPERAZİN ve MORFOLİN SÜBSTİTÜE KİNOLiN TÜREVLERİNİN MİKRODALGA DESTEKLİ SENTEZİ
Üniversite
Yıldız Teknik Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Haziran
Yıl
2013
Öğrenci Adı-Soyadı
Seda Duman
Tez Başlığı
Fenantren’in metoksi ve nitril türevlerinin yeni bir yaklaşımla sentezi; ürünlerin kapsamlı NMR analizi ve antikanser aktiviteleri, 343543
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Haziran
Yıl
2011
Öğrenci Adı-Soyadı
Nuri Kaplan
Tez Başlığı
Naftalinin işlevselleştirilmesi ve Bromonaftakinonlar için uygun bir sentez yöntemi, 275608
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Aralık
Yıl
2010
Öğrenci Adı-Soyadı
Hakan Çelik
Tez Başlığı
Defne (Laurus nobilis) yaprağı yağının franksiyonlu ekstraksiyonu ve destilasyonu için etkin metodlar geliştirilmesi-Ekstraktların gıda koruyucu özelliklerinin araştırılması, 277028
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Doktora
Ay
Ekim
Yıl
2010
Öğrenci Adı-Soyadı
Kıymet Berkil
Tez Başlığı
Antresenin Çok Yönlü İşlevselleştirilmesi: Tri- ve Tetrasubstitüteantresenleriile 1,4-antrakinonların Seçici ve Etkin Yöntemlerle Sentezi, 266283
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Doktora
Ay
Eylül
Yıl
2009
Öğrenci Adı-Soyadı
Salih Ökten
Tez Başlığı
Yeni Bir Yaklaşımla Bromokinolinlerin Seçici Sentezi ve Yeni Kinolin Türevlerinin Eldesi, 244891
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mayıs
Yıl
2009
Öğrenci Adı-Soyadı
Nursel Ceran
Tez Başlığı
Fenantrenin İşlevselleştirilmesi, 245446
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Şubat
Yıl
2006
Öğrenci Adı-Soyadı
Leyla Aydoğan
Tez Başlığı
Bromoantresenlerin Dönüşümleri ve Yapı Analizleri, 182461
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mart
Yıl
2005
Öğrenci Adı-Soyadı
Ayşe Şahin
Tez Başlığı
Kinolin Grubu Bileşiklerin N-Bromsüksinimid (NBS) ile Fotobromlanması. Yeni Kinolin Türevlerinin Sentezi, 170401
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Eylül
Yıl
2004
Öğrenci Adı-Soyadı
Nuray Çelik
Tez Başlığı
9,10-Dibromantresenin Polar Bromlanması: Ürünlerin Ayrıştırılması ve Yapı Analizleri, 150472
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mayıs
Yıl
2004
Öğrenci Adı-Soyadı
Ayşegül Öncü
Tez Başlığı
Elektroaktif Materyaller olarak BazıTiyometilnaftalin Türevlerinin Eldesi ve Radikal Katyon Tuzlarının Sentez Teşebbüsü, 150491
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Tez Türü
Doktora
Ay
Kasım
Yıl
2002
Öğrenci Adı-Soyadı
Ramazan Erenler
Tez Başlığı
Antresen ve Naftalinin Bromo (-Hidroksi, -Epoksi, -Metoksi) Türevlerinin Yeni ve Uygun Metotlarla Sentezi, 123467
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Aralık
Yıl
2000
Öğrenci Adı-Soyadı
Metin İşlek
Tez Başlığı
3,5-Disübstitüe Nortrisiklan Türevlerinin Yeni Bir Yöntemle Sentezi, 98051
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Haziran
Yıl
2000
Öğrenci Adı-Soyadı
Halis Turker Balaydın,
Tez Başlığı
BromonaftalininBromlanması ve Bromonaftalinlerin Etkili Sentez Metodları, 98063
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Doktora
Ay
Haziran
Yıl
1999
Öğrenci Adı-Soyadı
Ahmet Tutar
Tez Başlığı
Moleküler Bromla Hidrokarbon Brominasyonunda Etkili Metotlar. İndan-İndenin brom, oksijen ve nitratlı Türevlerinin Sentezi, 84050
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Eylül
Yıl
1997
Öğrenci Adı-Soyadı
Ramazan Erenler
Tez Başlığı
Yüksek Ardıç (JuniperusExcelsa) Meyvalarındaki Bileşiklerin izolasyonu, karekterizasyonu ve Aktivite testleri, 65990
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Temmuz
Yıl
1996
Öğrenci Adı-Soyadı
İlhami Gülçin
Tez Başlığı
Antresenin Moleküler Brom ile Reaksiyonu, 55314
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Eylül
Yıl
1995
Öğrenci Adı-Soyadı
Ahmet Tutar
Tez Başlığı
Norbornadinenin yüksek Sıcaklık Brominasyonu; 45431
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Haziran
Yıl
1995
Öğrenci Adı-Soyadı
İsmail Kahveci,
Tez Başlığı
Tetralin ve naftalinin Brominasyonu, Di-,tri- ve tetrabromonaftalin Türevlerinin Sentezi; 45420
Üniversite
Gaziosmanpaşa Üniversitesi