Projeler

 (Proje Yürütücüsü)

 1. “Yüksek Sıcaklık Brominasyonu: Aromatik Bileşiklerin Yüksek Sıcaklıkta Bromlanma Reaksiyonlarının İncelenmesi” Proje No: 94/2,Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Araştırma Fon Saymanlığı
 2. “Norbornan Sistemlerin Brominasyonu ve Norbornadien Türevlerinin Sentezi, Proje No: 96/21, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu.
 3. “Juniperus Excelsa Meyvelerindeki Bileşiklerin Ayrılması Yapılarının Belirlenmesi ve Aktivite Tayini”, Proje No: 97/07, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu.
 4. “Bromnaftalinin Brominasyonu ve Türevlerinin Sentezi” Proje No: 99/31, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu.
 5. İki Halkalı Azotlu Aromatik Bileşiklerin Moleküler Brom ile Brominasyon Reaksiyonlarının İncelenmesi, Proje No. 1999/48, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu.
 6. “5-Metoksiindanın Brominasyonu 5-Metoksininhidrinin Yeni ve Etkili Sentezi” , Proje No. 2001/30, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu.
 7. “Kinolin ve İzokinolin Grubu Bileşiklerin NBS ile Fotobrominasyonu: Bromokinolinlerin Sentezi”, Proje No. 2003/36, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu.
 8. Bromoantresenlerin Dönüşümleri ve Yapı Analizleri, Proje No: 2005/14, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu
 9. Biyoaktif Kinolinller için Aracı ve Anahtar Bileşiklerin ve Türevlerinin Etkin ve Seçici Sentezi ve Aktivitelerinin İncelenmesi. Proje No: 2008/11, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu.
 10. Antesenin Çok Yönlü İşlevselleştirilmesi: Tri-, ve Tetrasübstitüeantrasenler ile 1,4-Antrakinonların Seçici Etkin Yöntemlerle Sentezi, Proje No: 2009/09, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu

 

TÜBİTAK Projeleri (proje yürütücüsü)

 1. Yüksek Sıcaklık Brominasyonu: Aromatik Bileşiklerin Yüksek Sıcaklıkta Bromlanma Reaksiyonlarının İncelenmesi, TÜBİTAK- Temel Bilimler Araştırma Grubu,  Proje no: TBAG – 1322.
 2. Kinolin Grubu Bileşiklerin Bromlu Türevlerinin Sentezi, TÜBİTAK- Temel Bilimler Araştırma Grubu, Proje no: TBAG – 2027. (2002-  2005).
 3. Fenantrenin çok Yönlü İşlevselleşmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Fenantren’in Brom, Metoksit/HidroksitU ve Nitril/Amin Türevlerinin Sentezi”  TÜBİTAK TBAG,  Proje no: 112T031 .  Temmuz 2012- Haziran 2013
 4. Bromlanmış Metoksi, Siyano Ve Nitro/Amino Kinolin Türevlerinin Seçici-Etkin Sentezleri ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, TÜBİTAK TBAG, Proje no. 112T394, Eylül 2012 – Ağustos 2014

  

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Kendi tezleri

 1. Osman Çakmak, Sübstitüebenzobarrelenlerin Yeni ve Uygun Bir Metotla Sentezi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1986). Danışman: Prof. Dr. Metin Balcı.
 2. Osman Çakmak, Benzobisiklik Sistemlerin Bromlanması ve Disübstitüebenzobarrelen Türevlerinin Sentezi, Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1990). Danışman: Prof. Dr. Metin Balcı.

Yüksek Lisans Tezleri

 1. İsmail Kahveci, “Tetralin ve naftalinin Brominasyonu, Di-,tri- ve tetrabromonaftalin Türevlerinin Sentezi”, Yüksek Lisans Tezi, s65,   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  (1995).
 2. Ahmet Tutar ,“Norbornadinenin yüksek Sıcaklık Brominasyonu”, Yüksek Lisans tezi, s56,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  (1995).
 3. İlhami Gülçin, “Antresenin Moleküler Brom ile Reaksiyonu”,Yüksek Lisans tezi, s 66,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü,  (1996).
 4. Ramazan Erenler   “Yüksek Ardıç (Juniperus Excelsa) Meyvalarındaki   Bileşiklerin izolasyonu, karekterizasyonu ve Aktivite testleri”, Yüksek Lisans Tezi,  s62, Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).
 5. Halis Turker Balaydın, “Bromonaftalinin Bromlanması ve Bromonaftalinlerin Etkili Sentez Metodları” , Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2000).
 6. Metin İşlek, 3,5-Disübstitüe Nortrisiklan Türevlerinin Yeni Bir Yöntemle Sentezi, Yüksek Lisans Tezi,s 65, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2000).
 7. Ayşegül Öncü, Elektroaktif Materyaller olarak Bazı Tiyometilnaftalin Türevlerinin Eldesi ve Radikal Katyon Tuzlarının Sentez Teşebbüsü, Yüksek Lisans tezi, s53, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004).
 8. Nuray Çelik, 9,10-Dibromantresenin Polar Bromlanması: Ürünlerin Ayrıştırılması ve Yapı Analizleri, Yüksek Lisans tezi, s49,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  (2004).
 9. Ayşe Şahin, Kinolin Grubu Bileşiklerin N-Bromsüksinimid (NBS) ile Fotobromlanması. Yeni Kinolin Türevlerinin Sentezi, s97, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).
 10. Leyla Aydoğan; Bromoantresenlerin Dönüşümleri ve Yapı Analizleri, s57, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 11. Nursel Ceran, Fenantrenin İşlevselleştirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009)
 12. Hakan Çelik, Defne (Laurus Nobilis) Yaprağı Yağının Fraksiyonlu ekstraksiyonu ve Destilasyonu için Etkin Metotların Geliştirilmesi. Ekstrakların Gıda Koruyucu Özelliklerinin Araştırılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).
 13. Nuri Kaplan, Naftalinin işlevselleştirilmesi, ve bromonaftokinonler için uygun bir sentez yöntemi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 14. Seda Duman, Fenantrenin Çok Yönlü İşlevselleşmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Fenantren’in Brom, Metoksit/Hidroksit ve Nitril/Amin Türevlerinin Sentezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Şubat 2012).
 15. Dilek Eyigün, Piperazin ve morfolin substitüe kinolin türevlerinin mikrodalga destekli sentezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Haziran 2015)

Doktora Tezleri

 1. Ahmet Tutar, Moleküler Bromla Hidrokarbon  Brominasyonunda Etkili Metotlar. İndan-İndenin brom, oksijen ve nitratlı Türevlerinin Sentezi”, Doktora tezi,  172, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1999).
 2. Ramazan Erenler, Antresen ve Naftalinin Bromo (-Hidroksi, -Epoksi, -Metoksi)
  Türevlerinin Yeni ve Uygun Metotlarla Sentezi
  , Doktora Tezi, 132, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2002).
 3. Salih Ökten, Yeni Bir Yaklaşımla Bromokinolinlerin Seçici Sentezi ve Yeni Kinolin Türevlerinin Eldesi, Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009).
 4. Kıymet Berkil, Antresenin Çok Yönlü İşlevselleştirilmesi: Tri- ve Tetrasubstitüteantresenler iile 1,4-antrakinonların Seçici ve Etkin Yöntemlerle Sentezi, , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 205, (2010).