Prof. Dr. Osman Çakmak

Osman Çakmak, ilk ve ortaokulu doğduğu köyde-beldede (Başören ve Deliilyas) liseyi, Sivas Lisesinde tamamladı.  Atatürk Üniversitesi Kimya bölümünde lisans (1982) ve lisansüstü eğitimini organik kimya alanında tamamladı (1990). Bitirdiği okul ve bölümleri birincilikle tamamladı. Almanya’da post doktora çalışmalarına katıldı (Alexander Von Humboldt Bursu; 1992, 1999, 2002).  1992 yılında doçent, 1998 yılında profesör oldu. İngiltere (1998), ABD (2011)  ve TÜBİTAK MAM (1997) da araştırmacı misafir bilim adamı olarak çalıştı.  Birçok Üniversite (BAP) ve TÜBİTAK destekli araştırma projelerinde yürütücü veya akademik danışman olarak görev yaptı.

Atatürk Üniversitesinde (1984) başlayan akademisyenliğini, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi (1993) ve Yıldız Teknik Üniversitesinde (2013) devam ettirdi. Yıldız Teknik Üniversitesinden emekli olduktan sonra değişik vakıf üniversitelerinde tam zamanlı ve yarı zamanlı çalıştı. Bulunduğu üniversitelerde kurucu idari görevlerde bulundu (Tokat GOÜ, Yalova Üni, İGÜ -İstanbul; İRÜ -İstanbul).

Halen İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

Değişik kurumlarda ARGE amaçlı bilim danışmanlığı, okullarda eğitim danışmanlığı görevleri yaptı; sosyal projelerde görevler aldı.  Türkiye’nin Eğitim (mesleki eğitim, ARGE ve üniversite )  sorunları ilgili alanlarında eğitim yazarlığı,  popüler bilim alanlarında ise bilim yazarlığı yapmaktadır. Hayatın her alanında doğa bilimleri ve dini bilimlerle ilgilendi.  Özellikle yaratılış sırlarına dair felsefe-din-bilim üçgeninde yazılar yazdı. Telif edilmiş kitapları vardır.  Bir çok bilimsel ödüllere ve çok sayıda uluslararası ve ulusal bilimsel  yayınlara sahiptir.  ‪Çakmak Osman – ‪Google Akademik