ÖZGEÇMİŞ VE FAALİYETLER

 Prof. Dr. Osman Çakmak

1959 yılında Sivas’ta (Altınyayla–Başören) doğdu.

İlk öğrenimini (1975) ve orta öğrenimini (1978) Sivas’ta tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü bitirdi (1982).

Aynı bölümde   Prof. Dr. Metin Balcı’nın (ODTÜ; E) danışmanlığında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.

İlk okul ve  Orta okulu okul birincisi, Kimya Bölümünü bölüm birincisi olarak tamamladı.

Kuruluş yıllarında (1993’den itibaren) Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde  görev aldı.  Burada uzun süre çeşitli idari ve akademik görevlerde bulundu. Fen Bilimleri Enstitüsü ile Fen Edebiyat Fakültesi’nin çeşitli birimlerinin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Fen Bilimleri Enstitü  Müdürlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Kimya Bölümü Başkanlığı ile çeşitli kurullarda (üniversite senatosu, fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu, bilimsel araştırma projeleri –BAP- komisyonu) üyelik yaptı.

Yaptığı bilimsel araştırmalarla alanında çeşitli ödüller ve burslar kazandı. Atatürk Üniversitesi Rektörlük Ödülü ile Türk Kimya Vakfı Bilim Ödülü bunlardan ikisidir (1991).

Kazandığı Alexander von Humboldt Bursu ile Almanya’da Prof. Dr. Waldemar Adam ile iki yıl (1992, 1999, 2002) , British Council Bursu ile de İngiltere’de Prof. Dr. Keith Smith ile doktora sonrası araştırma çalışmaları yaptı (1998)

Gebze-İzmit’te TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Bitki Kimyası Laboratuvarları’nda Prof. Dr. Gülaçtı Topçu ile birlikte çalışmalarda bulundu (1996, 1997).

YÖK bursu ile  Oswego  State University of Newyork’ta  Misafir öğretim üyesi olarak araştırma çalışmalarında bulundu (2011)

Proje yürütücüsü olarak TÜBİTAK proje destekleri kazandı (1994, 2001, 2005, 2012, 2012 yılları, 5 adet). DPT destekli Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarları Alt Yapı  Projesinde yer aldı (Eylül 2009).Bulunduğu üniversitelerde doktora (4), yüksek lisans (16) ve postdoktora (yurt içi ve yurt dışı) danışmanlıklarda bulundu.

Sempozyum veya bilimsel ziyaret amaçlı olarak ABD, İsviçre, İsrail, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde bulundu.

Mart 2009 tarihinden itibaren  bir yıl süre ile 2547 sayılı kanunun 40-B maddesi gereğince Yalova Üniversitesi’nde görevlendirildi. Burada  Üniversite’de Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü ve Üniversite’nin çeşitli kurullarında (Yönetim Kurulu, Senato ve diğer kurullar) görev yaptı.  Mühendislik Fakültesi ile diğer bazı birimlerin kuruluşu, gelişmesi ve kurumsallaşması için katkılarda bulundu.

Şubat 2013 tarihinden itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde çalışmaya başladı. Ağustos 2015 tarihinden itibaren buradan emekli oldu. Bu esnada bazı özel okulların yapılanma çalışmalarına katıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesinde (Ocak 2016 – Haziran 2017) Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev aldı.  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Burada Genel Kimya, İş sağlığı ve Güvenliği lisans dersleri yanında   Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar,  Fonksiyonel Gıdalar, Hijyen ve Toksikoloji, Kimyasal Risk Etmenleri, Bilim Felsefesi ve Metodoloji, Gıda Güvenliği adlı lisans üstü dersleri verdi.

Osman Çakmak ağırlıklı olarak “organik sentez” konusunda araştırmalar yapmaktadır.  Kimyasal madde  üretiminde sentetik  önem ve potansiyele sahip  moleküllerin (ilgili temel yapılar: Norbornadien, inden/indan, naftalin/tetralin,  antresen, bifenilen, kinolin, izokinolin,  fenantren) sentezi üzerine çalışmalarını sürdürdü.

Nanoteknolojik sistemler olarak “moleküler iletken” (organik metaller)  sentezi  üzerinde çalıştı.   Fotobromlama ve gümüş destekli  yer değiştirme reaksiyonlarını kullanarak yeni reaksiyon metotları geliştirdi. Bu reaksiyonlarla özellikle temel aromatik bileşiklerin çok yönlü fonksiyonel hale gelmesi sağlanmaktadır.

Çalışma alanı, kimya, organik Sentez ve  yapı analizi kimyası, biyoorganik kimya olmakla beraber, son zamanlarda   kısa ve basit yollarda sentezini gerçekleştirdiği   ve moleküllerin biyoaktiviteleri üzerinde  disiplinler arası çalışmalar yapmaktadır.   Bu metotlarla  kanser ilaç adayı organik yapıda moleküller sentezlenmektedir.  Osman Çakmak’ın iki  patent  başvurusu  inceleme  (YTÜ patent ofisi) aşamasındadır. Ayrıca bir patent başvurusu daha bulunmaktadır (İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer ofisi).

Çalıştığı üniversitelerde organik kimya, reaksiyon mekanizmaları, nükleer manyetik spektroskopisi, atom ve molekül yapısı, laboratuar emniyeti ve teknikleri, organik sentez tasarımı gibi dersleri verdi.

Organik sentez,  organik yapı analizi, kromatografik ayırma  ve spektroskopik yapı teşhisi ve NMR spektroskopisi  üzerine ileri derecede uzmanlığı bulunmaktadır. Tıbbi bitkilerin ekstrelerinin saflaştırılması, bitki ekstelerinin gıdalarda koruyucu olarak kullanılması, biyodizel üretimi üzerine çalışmalarda   bulunmaktadır.  Bazı sanayi kuruluşlarına (NEDEX kimya, SEZMED vd.) danışmanlık hizmetlerinde de bulundu.

70 i  aşkın (SCI ve SCI expanded)  özgün bilimsel makalesi neşredilmiştir. Bilimsel çalışmalarına  uluslararası atıflar indeksine (SCI)  kayıtlı  dergiler tarafından 700 kadar  atıfta bulunulmuştur.

Makaleleri alanının saygın ve impact faktörü   yüksek dergilerde yayınlanmaktadır.   “Journal of Organic Chemistry”, Tetrahedron, Tetrahedron Letters ve Beilstein Journal of Organic Chemistry, Arkivoc, Turkish Journal of Chemistry ve  Syntlett bu dergilerden bazıları olup aynı zamanda bu dergilerde  hakemliklikleri de bulunmaktadır.

Yurt dışı (30 adet) ve yurt içi (60 adet) sempozyumlara katılmıştır.   Yüksek Lisans (15 adet) ve doktora (4 adet) tez  danışmanlıkları  yanında yurt dışından gelen  araştırmacılara postdoktora   danışmanlığı yapmıştır.

Deneysel Organik Kimya   ve Laboratuar Teknikleri ve Emniyeti  adlı ders notu hüviyetinde   iki  kitabı bulunmaktadır.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra   popüler nitelikli eğitim yazıları da yazmaktadır. Çeşitli popüler bilim-kültür dergilerinde  yüzlerce yazısı yayınlanmıştır. Bilim yazılarında  atom-madde,  uzay, evren, varlığın sırrı ve yaratılışla ilgili konuları son bilimsel gelişmeler ışığında  ele almaktadır. Bu yazılarından bazıları çeşitli dillere de çevrilmiştir.

Bazı dergilere (örnek; İnsan ve Kainat, Zafer vd.) belgesel film yapan bazı kuruluşlara  yayın kurulu üyeliği, danışmanlık  türünden katkılar sağladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyesi olup bu kuruluşlarda çeşitli görevlerde de bulunmaktadır. Eğitim Bir Sen’de YÖK Komisyonu Üyeliği bunlardan biridir (2002-2006)

Öteden beri ülkemizde eğitimin çeşitli sorunlarına ilgi duymuş ve bu konularda yazılar da yazmıştır. Eğitim yazılarında  ülkemizin eğitim-öğretim ve üniversite-araştırma gerçeklerini ve problemlerini ele almakta; çözüm yollarını gündeme taşımaktadır. Üniversite-sanayi/toplum işbirliği ve Ar-Ge konularındaki yetersizliklere karşı çözüm önerileri geliştirmektedir.  Çeşitli dergi ve gazetelerde makale, söyleşi ve haber nitelikli yayınları; yaptığı radyo ve tv programları; katıldığı ve organize ettiği çeşitli çalıştay,  sempozyum ve benzeri toplantılarla bu konularda toplumda bir farkındalık ve şuur oluşturmaya çalışmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarına katılmıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2003-2004  yıllarında yaptığı yeni YÖK ve Üniversiteler Kanunu çalışmalarında de görev almıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat ile şûra  çalışmalarına da katılmıştır.

İlk ve Orta Öğretim okulları ile sürekli  ilişki içinde olup, eğitimdeki yanılgılar, öğrenmeyi öğrenme, aktif eğitim, öğrenci merkezli eğitim, sınavların anlamı vb. konularda  seminerler vermektedir. Bazı okullara hizmet içi eğitim danışmanlık hizmetleri yapmıştır.