Prof. Dr. Osman Çakmak

Osman Çakmak,  ilk ve orta eğitimini,   liseyi Sivas’ta bitirdi (Sivas Lisesi -1978). Atatürk Üniversitesinde Kimya bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmalarının(1986)  ardından 1990 yılında doktora çalışmalarını tamamladı. 1992 yılında doçent, 1998 yılında profesör oldu. Öğretimi boyunca okul ve sınıf birincisi oldu.
Atatürk üniversitesinde başladığı (1984) akademik hayatını Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1993), Yalova Üniversitesi (2009) ve Yıldız Teknik Üniversitesinde (2013) sürdürdü. Vakıf üniversitelerinde (2016-2019) çalıştı (İGÜ, BRN, Rumeli).
Doktora sonrası araştırma çalışmaları için Almanya (AvH bursu), İngiltere, (Brit. Counc. bursu) ve ABD’de (YÖK bursu)  bulundu. TÜBİTAK MAM’da çalıştı.  Çeşitli bilim ve başarı ödülleri aldı (Türk Kimya vakfı -1991, Rektörlük -AtaÜni-1991, YTÜ-2016, YÖK-1996), TÜBİTAK PPÖ-2018). Üç adet patent çalışması vardır.
Organik kimyasal sentez, analiz ve laboratuvar teknikleri ve spektroskopi  üzerine ileri derecede uzmanlığa sahip oldu.  AR-Ge çalışmalarında biyoaktif kimyasal madde üretiminde önemi olan ticari kimyasal yapılar üzerine yoğunlaştı  (ilgili temel yapılar: Norbornadien, inden/indan, naftalin/tetralin, antresen, bifenilen, kinolin, izokinolin, fenantren). Bitki esktraktları/uçucu yağlar ve  biyoaktiviteleri (ardıç, kuşburnu, zeytin yaprağı, defne yaprağı, karabaş otu..) ile ilgili çalışmalar yaptı.

Üç farklı üniversitede kurucu fen bilimleri ve sağlık bilimleri enstitü müdürlüğü yaptı. Eğitim kurumlarında (lise),  kimyasal üretim firmalarında ARGE danışmanlıklarda bulundu.

Çok sayıda (75 SCI) uluslararası bilimsel yayın-makalesi   neşredilmiştir. Bunlara 800 kadar atıf yapılmıştır. Ders kitap/notları, popüler bilim kitapları neşredildi.  Basının çeşitli dallarında (yazılı -sözlü -görsel     popüler eğitim ve bilim yazıları devam etmektedir.