OSMAN ÇAKMAK

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Çalıştığı ve araştırma amaçlı bulunduğu  Üniversiteler

-Atatürk Üniversitesi (1984-1993)

-Atatürk Üniversitesi (1984-1993)

-Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1993-2012)

-Würzburg Üniversitesi; Organik Kimya Enstitüsü (Prof. Dr. Waldemar Adam; Almanya, 1991, )

-Swensea Üniversitesi (Prof. Dr. Keith Smith, İngiltere, 1998)

-Marmara  Araştırma merkezi (Prof. Dr. Gülaçtı Topçu;

-Yalova Üniversitesi (2009-2010)

-Yıldız Teknik Üniversitesi (2012-2015)

-İstanbul Gelişim Üniversitesi (2016-2017)

Lisansüstü eğitim

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitütüsü (1985, Prof. Dr. Metin Balcı)

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (1991, Prof. Dr. Metin Balcı)

Bitirdiği okullar

-Başören Köyü İlkokulu (Altınyayla Sivas, 1971)

-Deliilyas Ortaokulu (Altınyayla-Sivas, 1974), Behrampaşa Ortaokulu (Sivas, 1975)

-Sivas Lisesi (1978)

-Atatürk Üniversitesi,  Fen Fakültesi (1982)

Osman Çakmak ile Yüksek Lisansı ve/veya  doktora danışmanlıkları ile  hali hazırdaki konumları 

İsmail kahveci (Dr), Ahmet Tutar (Prof. Dr.), Ramazan Erenler (Prof. Dr.),  İlhami Gülçin (Prof. Dr. TÜBA üyesi, Halis Balaydın (Doç.Dr.) Ayşe Şahin (Doç. Dr.),  Kıymet Berkil Akar (Yrd. Doç. Dr.), Salih Ökten (Yrd. Doç. Dr.),  Metin İşlek (Msc), Leyla Aydoğan (Yrd. Doç .Dr.),    Hakan Çelik (Ms),  Nuri Kaplan(Ms)

Osman Çakmak ile Ortak Çalışma Yapanlar; post doktora çalışması yapanlar

İbrahim Demirtaş (Çankırı Üniversitesi),

Nurgün Büyükkıdan (Dumlupınar Üniversitesi),

Bülent  Büyükkıdan (Dumlupınar Üniversitesi,

Ahmet Tutar (Sakarya Üniversitesi),

Dr. Ramazan Erenler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Dr. Kıymet Berkil (GAziosmanpaşa Üniversitesi,

Aisha Saddıqa (Pakistan)

Prof. Dr. Şaban Tekin (TÜBİTAK)

Prof. Dr. Ayhan Gökçe (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

 

X-ray çalışmaları (İsmail Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi), Orhan Büyükgüngör (Ondokuz mayıs üniv, Ertan Şahin (Atatürk Üniv.), Mehmet Akkurt-İsmail Çelik (Erciyes Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi. Cüneyt Can ERsanlı (Sinop Üniversitesi)

Ders ve Eğitim Stratejisi

Derslerde    genelde  iki haftada bir quiz türü kısa sınavlar yapılır. Dersler dev ve araştırma merkezli sürdürülür. Quizlerin çoğunluğu açık defter kitap şeklinde yapılır. Sınavlarda kazanım ağırlıklı ve ödevlerin değerlendirilmesi öne çıkar.

Quizler genelde vize sınavını ve yarıyıl sınava ağırlıklı olarak etki eder.

Öğrenciye verilen ödevler öğrencinin araştırma yapması, kütüphanede çalışma alışkanlığı kazanmaya yöneliktir. Öğrencinin derslerde not tutmasına ağırlık verilir..

Sınav ve ödev soruları  bilginin kullanılması ve üretmeye yönlendirilir. Sınavlar çok yönlü değerlendirme haline gelmesi sağlanır. Sınavlar bir öğrenme ortamıdır.  Grup oluşturarak öğrencilere ödevler elektronik ortamda sağlanmasına imkan verilir.

Vermiş olduğu Dersler

Lİsans: Organik kimya, Organik kimya reaksiyon mekanizmaları, Organik Kimya laboratuarı, ve seçmeli dersler.  laboratuar teknikleri ve Laboratuar güvenliği; Özel Öğretim Yöntemleri (formasyon dersi), İş Sağlığı ve Güvenliği, Araştırma Teknikleri

Yüksek Lisans ve doktora: Organik Sentez tasarımı, Nükleer Manyetik Rezonans spektroskopisi,  Modern laboratuar teknikleri . İleri Reaksiyon Mekanizmaları.

Hijyen ve Toksikoloji, Kimyasal Risk Etmenleri, Bilim Felsefesi ve Metodoloji, Gıda Güvenliği

Araştırma Stratejisi

Çoğu  doğal ürünlerin ana-çekirdek yapılarını teşkil eden aromatik halkaların çok yönlü işlevselleştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Bu bileşikler çeşitli yapı-malzeme bilimi için olabildiği kadar doğal ürünler için potansiyel çıkış bileşikleridir.

Üzerinde yoğunlaştığımız   niteliğindeki çekirdek yapılar, inden/indan, naftalin/tetralin/naftakinon, antresen/antrakinon,  fenantren, kinolin/tetrahidrokinolin/izokinolin.

Geliştirilen spesifik bromlama yöntemleri polibromlama reakiyonlarını ve katılma reaksiyonlarını sağlamaktadır.

Çalışmalarınımızın özgün bir tarafı   reğioselektir ve stereoselektif bromlamayı sağlamasıdır. Bir çok izomere rağmen seçici olarak tek ürünün oluşumu sağlanmaktadır. Bu reaksiyon bromlama yanında, gümüş destekli metanoliz ve hidroliz reaksiyonlarıdır. Ayrıca aromatlaştırmada da reaksiyon şartları/ parametreler ve reaktif değiştirilmektedir. Metal-Halojen değişimi reaksiyonları olarak BuLi kullanmaktayız.

Brom atomu, bağlı bulunduğu yapıyı aracı ve anahtar konuma yükseltmektedir.  Geliştirdiğimiz yöntemlerle   en az di ve tri (hatta  tetra/penta/hekza)  brom türevleri için seçici sentetik strateji ve reaksiyon yolları geliştirmekteyiz. Geliştirdiğimiz özgün ve basit reaksiyon metotları ile  aktif olmayan yapıların da kolayca ve seçici ve etkin  bromlanması sağlanmaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde benzilik bromürler (1,4-konumlarında)  gümüş destekli hidroliz ve metanoliz reaksiyonları için özgün yollar geliştirilmiştir.

Bu çalışmalar aromatik yapıları çok yönlü işlevselleşmesini sağlamaktadır. Lityum-brom değişimi ile silil, metilsülfür, aldehit vb türevler elde edilmektedir. Aynı şekilde bakır destekli nükleofilik yer değiştirme ile siyan ve metoksi türevleri elde edilmektedir.

Son zamanlarda kinolin grubunda morfolin ve piperazin ile yer değiştirme  metotları geliştirdik. Seçici metotlarda  gerek kılasik ısıtma ve gerekse mikro dalga yöntemi ile nükleofilik değişimler vuku bulmaktadır.

Aynı zamanda bromlu aromatik yapıları nitro grubu takarak yapıyı aktif hale getiriyoruz. Aynı zamanda amin öncü yapılar oluşturulmaktadır.

Bu yapılardan şimdiye kadar seçici yöntemler kullanılarak etkin verimlerle bu bileşiklerin türevleri elde edilmiştir. Bu bileşikler aynı zamanda “fine chemicals” değerinde olan öncü bileşiklerdir.

Son zamanlarda bromlu türevlerin kenetlenme reaksiyonları da çalışma alanımıza girmiştir girmiştir (Sonagashari, Suzuki vd)

Kullandığımız bileşikler  biyolojikaktivesi olan doğal yapıların çekirdekleri olduğundan, çalışmalarımızda biyolojik özelliği olan yapılar için öncü ve başlangıç/aracı bileşikleri elde edilmektedir. Elde ettiğimiz bileşiklerin anti kanser aktiviteleri incelenmektedir. Özellikle  kinolin türevleri için iyi aktiviteler gözlenmektedir. Moleküllerin anti kansoren ve anti mikrobiyal özellikleri dikkat çekicidir

Çalışmalarımızda NMR spektroskopisi yanında Kristallenme ve kromatografik  ayırma yöntemlerinde de ileri derecede uzmanlaşma sağlanmıştır.

Çalışmalarımızda, lisansüstü eğitim alan elemanların bilimsel araştırma  anlamında profesyonelleşmesi sağlanmaktadır. Yapılanı/bilineni  tekrarlayan değil,  profesyonel araştırmacı olması için ortam sağlanmaktadır.

Diğer gruplarla işbirliği ve analizlerde bizzat çalışması ve yayın yazmada araştırmada uzmanlaşması akademik etik anlamda ..rapor kaydı,  bilgiyi kullanma ve üretme, yeni açılımlar ve literatüre dayanıklı seminer grubumuzda profesyonelleşmeyi sağlayan ortam sağlanmıştır.

İkincil bir alan olarak doğal ürünler üzerinde de lisans ve  yüksek lisans seviyesinde çalışmaları olmuştur. Bunlar yüksek ardıç denen Juniperus excelsa ekstrakt ve uçucu yağı üzerine moleküllerin izolasyonu ve aktivite testleri çok yönlü çalışma yapılmıştır. Bunun yanında defne yağı üzerinde gıda koruyucu olarak çalışılmıştır. Biyodizel sentezi için bitkisel yağlar, doğal el jeli olarak ardıç uçucu yağı, krem yapımı için de kuşburnu çekirdeği yağı ile, zeytin yağı yaprağı ekstraktı ve oleuropein ile  lisans öğrencileri seviyesinde çalışma yapılmıştır.