OSMAN ÇAKMAK

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Çalıştığı ve araştırma amaçlı bulunduğu  Üniversiteler

-Atatürk Üniversitesi (1984-1993)

-Atatürk Üniversitesi (1984-1993)

-Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1993-2012)

-Würzburg Üniversitesi; Organik Kimya Enstitüsü (Prof. Dr. Waldemar Adam; Almanya, 1991, )

-Swensea Üniversitesi (Prof. Dr. Keith Smith, İngiltere, 1998)

-Marmara  Araştırma merkezi (Prof. Dr. Gülaçtı Topçu;

-Yalova Üniversitesi (2009-2010)

-Yıldız Teknik Üniversitesi (2012-2015)

-İstanbul Gelişim Üniversitesi (2016-2017)

-İstanbul Rumeli Üniversitesi (2019- …. )

Lisansüstü eğitim

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitütüsü (1985, Prof. Dr. Metin Balcı)

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (1991, Prof. Dr. Metin Balcı)

Bitirdiği okullar

-Başören Köyü İlkokulu (Altınyayla Sivas, 1971)

-Deliilyas Ortaokulu (Altınyayla-Sivas, 1974), Behrampaşa Ortaokulu (Sivas, 1975)

-Sivas Lisesi (1978)

-Atatürk Üniversitesi,  Fen Fakültesi (1982)

Osman Çakmak ile Yüksek Lisansı ve/veya doktora danışmanlıkları ile  yeni konumları 

İsmail kahveci (Dr), Ahmet Tutar (Prof. Dr.),  Ramazan Erenler (Prof. Dr.),  İlhami Gülçin (Prof. Dr. TÜBA üyesi, Halis Balaydın (Doç.Dr.) Ayşe Şahin (Doç. Dr.),  Kıymet Berkil Akar (Yrd. Doç. Dr.), Salih Ökten (Doç. Dr.),  Metin İşlek (Msc), Nursel Ceran (Ph D),  Nuray Çelik (Ms), Ayşegül Öncü (PhD),  Leyla Aydoğan (Yrd. Doç .Dr.),    Hakan Çelik (Ms),  Nuri Kaplan(Ms),  Seda Duman (Ph D),  Dilek Eyigün (Ph D).

Ders ve Eğitim Stratejisi

Derslerde    genelde  iki haftada bir quiz türü kısa sınavlar yapılır. Dersler ödev ve araştırma merkezli sürdürülür. Quizlerin çoğunluğu açık defter kitap şeklinde yapılır. Sınavlarda kazanım ağırlıklı sorular öne çıkar ve ödevlerin değerlendirilmesi esas alınır.

Kısa sınavlar genelde vize sınav notuna ve yarıyıl sınava ağırlıklı olarak etki eder. Sınavlar çok yönlü değerlendirme ve  öğrenme öğrenme ortamıdır.  Grup oluşturarak  ödevlerin takibinde elektronik ortamlar (e-posta gibi) yoğunlukla kullanılır.

Verilen ödevlerle “derin” ve “etraflı öğrenme”nin sağlanması,  makaleler ve bilim kaynakları üzerinden  araştırmacı niteliğin kazanılması amaçlanmaktadır.

Vermiş olduğu Dersler

Lisans: Organik kimya, Organik kimya reaksiyon mekanizmaları, Organik Kimya laboratuvarı, ve seçmeli dersler.  laboratuvar teknikleri ve Laboratuvar güvenliği, ….

Yüksek Lisans ve doktora: Organik Sentez tasarımı, Nükleer Manyetik Rezonans spektroskopisi,  Modern laboratuar teknikleri, İleri Reaksiyon Mekanizmaları.

Hijyen ve Toksikoloji, Kimyasal Risk Etmenleri, Bilim Felsefesi ve Metodoloji, Gıda Güvenliği

Araştırma Stratejisi

Çoğu  doğal ürünlerin ana-çekirdek yapılarını teşkil eden aromatik halkaların çok yönlü işlevselleştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Bu bileşikler çeşitli yapı-malzeme bilimi için olabildiği kadar doğal ürünler için potansiyel çıkış bileşikleri, ticari kimyasal potansiyelinde ürünlerdir (fine chemicals)

Aşaştırma yaptığımız bazı moleküller (çekirdek yapılar): İnden/indan, naftalin/tetralin/naftakinon, antresen/antrakinon,  fenantren, kinolin/tetrahidrokinolin/izokinolin.

Geliştirilen  özel bromlama yöntemleri ile seçici olarak polibromlama reaksiyonlarını ve katılma reaksiyonlarını sağlanmaktadır.

Çalışmalarınımızın özgün bir tarafı   bölge seçici ve uzay seçici   bromlamayı sağlamasıdır. Bir çok izomere rağmen seçici olarak tek ürün hasıl olmaktadır. Benzilik bromürler vasıtası ile  gümüş destekli metanoliz ve hidroliz reaksiyonları geliştirildi. Aromatlaştırmada da reaksiyon şartları/ parametreler ve reaktif değiştirilmektedir. Metal-Halojen değişimi (elektrofilik ve nükleofilik) ile aromatik yapıların çok yönlü işlevselleşmesini sağlanmaktadır.

Lityum-brom değişimi ile silil, metil, metilsülfür, aldehit vb türevler elde edilmektedir. Aynı şekilde bakır destekli nükleofilik yer değiştirmelerle siyan ve metoksilerin eldesi türevlendirmelerden bazılarıdır. Bromlu ve metoksi grupların nitrolanması ile  bromlu yapılar nükleofilik yerdeğiştirme için aktif hale getirilmektedir ve  amin öncü yapılar oluşturulmaktadır. Ayrıca kenetlenme reaksiyonları yapılmaktadır (Sonagashari, Suzuki vd)

Sonuç olarak şekilde kömürün temel bileşin olan “iskelet” (ölü yapılar)  hidrokarbonlar geliştirdiğimiz metotlarla yeniden türevlendirilmekte; biyolojik aktif yapılara dönüştürülmektedir.  Yaptığımız işlemleri “ölü yapıların”  “canlandırılması” olarak değerlendirebiliriz.