Mahmut CELEP

Mahmut CELEP

Mahmut CELEP, 1976 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Suşehri ilçesinde, Kuran Kursu (Hafızlık) eğitimini Zara ilçesinde tamamladı. Orta ve lise eğitimini İstanbul Küçükköy imam hatip lisesinde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Kısa dönem askerlik sonrası 2001 tarihinde öğretmenliğe başladı. İstanbul’un çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2004 yılında Damla Yayınevinde yazmaya başladı.  Yayınevimize yirminin üzerinde kitap yazdı. 2010 – 2014 yılları arasında Eskişehir Üniversitesinde uzaktan eğitim ile İlahiyat ön lisansını ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. “Öğrenme – Öğretme Süreçlerindeki Bilgi Algısı ve Bilgi Algısındaki Yanılgılar” üzerine, Prof.Dr. Osman ÇAKMAK danşmanlığında  tez çalışmalarına başladı.

Bilgi okur – yazarlığı, kritik analitik düşünme, akıl yürütme basamakları ve stratejik düşünme, swot analizi, karar verme stratejileri, gençlik araştırmaları, insanın tekâmül süreci ve beşeriyetten insanlığa yolculuğu gibi konulara ilgi duymakta ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır.

Halen İstanbul’da Uluslararası bir imam hatip lisesinde idarecilik yapmakta ve Damla Yayın Grubunda yayın koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Mahmut CELEP, ülkemizde en yaygın test yöntemi olan çoktan seçmeli testlerin yetersizliği ve eğitim sürecine katkı sağlamaktan uzak, sadece sonuca ve elemeye yönelik olmasından kaynaklı olduğunu gördü ve 4 Boyutlu Ölçme Değerlendirme Sistemini geliştirdi. Bloom Taksonomisini çoktan seçmeli test sorularına başarıyla uyguladı ve ortaokul soru bankalarında bu sistemi kullandı. Bu sistemle öğrenci, çoktan seçmeli soruları çözerken geçmişe dönük bilgileri hatırlayacak, mevcut bilgilerini kullanacak, bilgiler arasında ilişki kurarak analiz, sentez ve çözümlemeler yapacak, son aşamada ise bir problemi kendisi oluşturabilecektir. Amaç en alt öğrenme düzeyindeki bir öğrenciden en üst bilişsel basamakta olan öğrenciye kadar tüm zihinsel düzeydeki öğrencilere, özellikle öğrenme sürecinde katkıda bulunmaktır. Yani çoktan seçmeli soruları sonuç odaklı ve elemeye dönük bir mantıktan çıkarıp süreç odaklı ve öğretmeye dönük bir yapıya taşımaktır.

Mahmut CELEP koordinatörlüğündeki yayın ekibi, İbni Haldun’un “Öğrenme Nazariyesi”ni kullanarak DKS (Defter, Kitap, Soru Bankası) özelliği taşıyan bir ürün geliştirdi. Bu ürünle öğrencilerin, konuları parça bütün ilişkisi kurarak ve periyodik tekrarlarla öğrenmeleri hedeflenmiştir.

Damla Yayın Grubu