Milletin Devleti mi; Devletin Milleti mi?

Bir asırdır süregiden mesele şu: Milletin devleti mi kurulacak, devletin milleti mi? Artık bir karar vermek lazım. Millet de devlet de ortada kararsız durumda kaldı. Kendimiz mi olacağız, yoksa Batılı ve yuları Batının elinde milletler sınıfında mı kalacağız? Millet, asli hüviyetine uygun bir devlete sahip olamadı. Devlet ise kendi istediği Batılılaşmış seküler millete sahip değil… Bu durum, millet – devlet ayrışmasına yol açıyor. Siyaset, büyük ölçüde sahte kahramanlar tarafından işgal edildiğinden bir asırdır hükümetler yapması gerekeni yapamadı. Çünkü kurumlar liyakatsızlığı ve çapsızlığı öne çıkaran mevzuat ve yasalarla idare ediliyor. Es kaza zaman içinde bazı kazanımlar-iyileştirmeler yapılmışsa da yapılan ihtilallerle bunlar berhava edildi. Bu engebeli ortamda iyi şeyler yapmak isteyen kelle koltuktaki ve azınlıktaki vatanseverlere ve kahramanlara da başta iktidardaki “muhalefet partileri” olmak üzere muktedir bürokrasi ve STK’lar iş yaptırmıyor. Ses çıkaran aydınların ve bürokratların kellelerinin nasıl alındığını ve tasfiye edildiğini son günlerde de şahit olduk. Siyasi bazı süreçler millet lehine olsa da içtimai ve ahlaki süreçler millet aleyhine işledi genelde. Siyaset ülkede imar hareketleri başlarsa da, milleti ve devleti yeniden inşa hareketine dönüşemedi. Çözüm: Meselenin esasını teşhis etmek ve teklifte bulunmak sorumluluğuna haiz münevver kadrolar, ucuz tenkitlerle iktifa etmemeli. Veya her şey yolundaymış gibi hayatına devam etmemeli. “Münevver irade” denen aydın kesim kendini gösterirse iktidar keyfini süren sahte ve ucuz kahramanlıklar kaybolacaktır; maskeler sıyrılacaktır .Bilindiği gibi Güneşin çıkması karanlıkta gezinen çakal ve vahşi hayvanatın gizlenmesine yol açar. Daha önemlisi, eğitim devletin ve milletin aleyhine işleyen mekanizma olmaktan kurtarılmalı. Haini en bol ülke olmamızın kaynağı eğitim ve müfredat değil mi? Cemil Meriç ders kitaplarında Haçlı hakimiyetinin sürdüğüne dikkat çekmişti. Ne zamanki müfredat yerli ve milli hale gelirse MİLLETİN DEVLETİ ve DEVLETİN de MİLLETİ inşa edilmeye başlayacaktır.