Esir (Eter) Maddesi Üzerine Tartışmalar

(4. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi – Ekim 2020)

Bu sunumda uzay ortamının taneciği ve boşluğun maddesi olarak düşünülen ‘esir’ (eter) maddesi üzerine geçmişten günümüze tartışmalar derlendi. Esir maddesi, ‘kuantum alanı’, ‘süper sicim teorisi’, ‘karanlık madde’ ve diğer telakkiler bağlamında ele alındı. Esiri belirlemek için tasarlanan Michelson – Morley deneyi ile ondan sonra gündeme gelen deneylerin sonuçları değerlendirildi. Kuantum alanı, ortaya koyduğu görevler ve icrasına vesile olduğu faaliyetler bakımından “esir ortamına” tekabül edebilir mi? sorusuna cevap arandı ve ‘kuantum alanı-esir’ ilişkisi üzerinde duruldu. Evrende keşfedilmeyen madde ve enerji % 95 civarında iken keşfedilen % 5 civarındadır. Ne olduğunu bilemediğimiz ‘kara enerji’ ve karanlık madde denilen evrenin ‘kayıp kütlesi’ olarak tesbit edilmiştir. Karanlık madde uzay ortamını dolduran ‘madde ve enerji’ ise, bu ‘kayıp’ madde ve enerji tüm evreni birbirine bağlayan ‘esir maddesi’ olabilir mi? sorusu gündeme getirildi. Diğer yandan, bilim dünyasının ‘Süper Sicimler’ üzerindeki gayreti adı konulmamış bir ‘esir’ maddesi arayışı olabilir mi? sorusu tartışıldı. Süper sicimleri hem kuantum alanını hem de kayıp enerji ve maddeyi açıklayabilir hipotezi üzerinde duruldu. Esir kavramının bilim tarihi içerisinde geçirdiği dönüşümler bilimin insanî boyutları hakkında fikir vermekle beraber, zamanla değişen teorilerden bağımsız bir gerçeklik anlayışına ulaşma ihtiyacı da bulunmaktadır. Dolayısıyla ilahî vahyin doğru anlaşılması ve yorumlanması önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Kuran ve Hadislere dayalı esir ile ilgili yorum ve açıklamalar gündeme getirildi. Kelam alimleri ve İslam bilimcilerinin esir yorumlarına dikkat çekildi. Eserlerinde kozmik gerçekleri ve yaratılış sırlarına yer veren Bediüzzaman Said Nursi’nin esir maddesi anlayışı nazara verildi. Said Nursi’nin esir modeli kapsamına dikkat çekildi. Mevcut hipotez ve anlayışlarla bağlantılarına dikkat çekildi. Bu bağlamda esirin fizik dünya ile bağlantıları yanında fizik ötesi gerçekliği de gündeme getirildi.

Anahtar Kelimler: Esir, kuantum alanı, karanlık madde, Bediüzzaman Said Nursi, Yunus Çengel, Nicola Tesla

Prof. Dr. Osman ÇAKMAK