Ecdadımızın İlme Hizmeti

“Ezher’de Fakülte’de derse başladığımızın 3. günü İlm-i Kelâm dersine girmiştik. Sınıfta benden başka Türk yoktu. Hocamız Prof. Dr. Ali Câbir, derse başlamadan önce kısa bir konuşma yaptı:

“Çocuklar! Okuyacağımız kitap, “Mevâkıf ve başka bir hocanızın okutacağı Şerh-i Akâid’tir. Bu değerli kitapların yazarları Türk’tür. Şerh-i Akaid’in üzerine 19 şerh ve haşiye yazılmış! Bunların 17’si Türk ulemâsının eseridir. Kur’ân-ı Kerîm’e ilk tefsir yazan allâme Zemahşerî, Türk’tür. Burada okuyacağınız Nesefî ve Ebussuûd tefsirleri, daha birçok önemli tefsirler Türk ulemâsının eseridir. Kur’ân-ı Kerîm’den sonra, İslâm dininin ikinci kaynağı olan hadis kitaplarından “Kütüb-i Sitte”nin başta Buhârî olmak üzere 5’i de Türk eseridir. Dinimizle ve ve bütün dinlerle ilgili bir çok kıymetli eserlerin yazarı da Türk’tür. Biz Araplara ve bütün müslümanlara Arapça kelimelerin manasını anlatan ve bu alanda ilk defa kaleme alınan en büyük kaynak, Türk âlimlerinden Fîrûzâbâdî’nin yazdığı “Kâmûs kitabının ismi nedir? Okyanus’tur. Sade bunlar mı? Türklerin başka özellikleri de var. Din birliği kadar, Türklerde mezhep ve inanç birliği de var. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Türklerin hepsi amelde Hanefî mezhebine, itikadda Mâturîdî mezhebine bağlılar. Hiç bir zaman Türkler ehl-i sünnet ve’l-cemâat’ın yolundan ayrılmamış, yanlış yola sapmamış ve bâtıl mezheplere yönelmemişlerdir. Türkler, tarih boyunca İslâm’ın savunucusu, müslümanların “koruyucusu” olmuştur”.

Hocamız Ali Câbir’in ecdâdımız hakkında konuştukları beni duygulandırdı, okuluma bağlılığımı ve ilme karşı iştiyâkımı artırdı” Ahmet Muhtar Büyükçınar, Hayatım İbret Aynası, s. 570-571.