Çözüm Platformu

Bugün çoğu problemlerin çözülemeyişi;  herkesin sadece kendi fikrini söylediği,  kendi fikrini savunduğu kısır döngü içinde kalmasındandır.  Bu yüzden de toplantı üstüne yapılan toplantılar amacına ulaşmamaktadır.  Platformumuz sorun çözme yolunda bu kısır döngü yerine “ortak akıl üretme teknolojisini” kullanacaktır. “Arama toplantıları” gibi ortak akıl arama”  ya da  “soru konferansları” yoluyla doğru sorulara ulaşacaktır.

Araştırmacılar ve bilim adamları bu ülkenin öncü kolu, ufku, umudu ve ruhudur.  Bu ülkenin düşünürleri ve bilim adamları; fikir ve sanat, ruh ve hayat atılımının yegâne kaynağı, bu ülkenin beynidir.  Ülkemizde beyin-beden ayrıklığı yaşıyoruz. Ülkemizde bilim ve uzman düşünüş yerine sıradan çoğunluk her şeye hakim durumdadır. Ülkemizde bilim öncü ve iktidar değildir.  Çoğu problemlerin çözülemeyişinin ve bilime dayalı kalkınmayı gerçekleştiremeyişimizin sebebi budur.

Çözüme giden yolu, daha işin başında doğru soruları oluşturmakta görüyoruz. Gerçek-asıl ve kökteki sorunun izini sürerek dikkatleri ayrıntılardan asıl çözüme çevirmek istiyoruz.

Yapılması gereken; sorunların yanlış, eksik,  üstü örtülü halden, ne olduğu belli olmayan biçimden kurtarılmasıdır.  Önce doğru soruyu sormayı sağlamak, sonra da o sorulara ortak akılla ve beyin fırtınası yöntemleriyle cevaplar aramak.

Sitemiz Eğitim ve Bilim Dünyamızın sorunları için bir “tavsiye“ ve “öneri” merkezi olmaktan öte; çözüm örnekleri gösterme, potansiyelleri harekete geçirme ve bir araya getirme,  çözümü gösterme merkezi olmaya çalışmaktadır.

Yine sitemiz bir çözüm platformu olarak çalışacaktır. Ülkemiz insanın önünü açacak ve kanatlandıracak değerlerin farkındayız. Okul ve eğitimin kültürel ve manevi değerlere makas atan yapısından, sığ ve dayanaksız temellerden,  zihnimizi kısırlaştırıcı çerçeveden kurtarılması için çalışmalar yapılması, stratejiler üretilmesi  ana hedeflerimizdir.

Amaç, ülkemizde üniversitelere ve top yekün eğitim dünyası adına “sistem” demeyi hak edecek, güçlü bir felsefî temel, köklü bir kültürel dayanak ve muhkem bir sosyal dinamik kazandırmaktır.  Türkiye’nin bütün farklılıklarını kucaklayabilecek, üzerinde ittifak edilmiş kanatlandırıcı hedefleri belirlemektir. Doğru ve emin adımlarla, top yekûn yürümeyi sağlayabilecek dayanak noktalarını keşfetmede çözüm odağı olmaktır.  Her sahada bilimin ve ortak aklın rehber hale gelmesi için yöntemler geliştirmek ve politikalar üretmektir.

Prof. Dr. Osman Çakmak