Osman Çakmak  İlk öğrenimini   Başören -Deliilyas’ta (Sivas, 1971),  orta öğrenimini (Sivas Behrampaşa Ortaokulu (1975) ve Sivas Lisesinde (1978) tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü  bitirdi (1978).  Yüksek Lisans (1984-1986) ve Doktora (1986-2000) çalışmalarını  aynı bölümde  tamamladı. Atatürk Üniversitesi – Organik Kimya. Tez danışmanı:   Prof. Dr. Metin Balcı, https://atauni.edu.tr/tr/kimya

Alexander von Humboldt Bursunu kazanarak, 1991, 1999 ve  2003 yıllarında (toplam 2 yıl) Almanya Wurzburg Üniversitesi  Organik Kimya Enstitüsünde  Prof. Dr. Waldemar Adam Araştırma Grubunda araştırma çalışmaları yaptı. https://www.uni-wuerzburg.de/en/universitaet/

Bitirdiği okulları (İlkokul,   ortaokul),  Kimya bölümünu  ve lisansüstü eğitimi birincilikle bitirdi. Rektörlük Bilim  Ödülü (Atatürk Üniversitesi, 1991) ve  Türk Kimya Vakfı Bilim Ödülü aldı (1991).

1992 yılında doçentlik sınavını verdi.  Nisan 1993’te   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne geçiş yaptı. Yeni kurulmakta olan bu Üniversitenin  fakülte, enstitü ve bölüm  ve diğer birimlerde kurucu görevler yaptı (Fen Bilimleri Enstitüsü  Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığı, Kimya Bölümü Başkanlığı; 9 yıl). Çeşitli kurullarda (üniversite senatosu, fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu, bilimsel araştırma projeleri (BAP komisyonu, 6 yıl) üyeliği yaptı.

https://fened.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=30823&m=tanitim&bidr=11063&bid=11063

British Council Bursu ile  bir  İngiltere’de araştırma çalışmaları yaptı  (Prof. Dr. Keith Smith Araştırma Grubu, Sweansea Universitesi, 1998, https://www.swansea.ac.uk/chemistry/)

Gebze-İzmit’te TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Bitki Kimyası Laboratuvarları’nda çalıştı. (Prof. Dr. Gülaçtı Topçu Araştırma Grubu; 1996, 1997,  http://kte.mam.tubitak.gov.tr/) .

YÖK bursu   ile  ABD ye   araştırma ziyaretinde bulundu. SUNY Oswego University, 2011. https://www.oswego.edu/chemistry/chemistry-department

TÜBİTAK proje  destekleri aldı  (Proje yürütücüsü; 1994, 2001, 2005, 2012,  2012 yılları, 5 adet)  212T394 Nolu proje  Proje Performans Ödülü PPÖ  kazandı, 2017

TÜBİTAK TEYDEP Projelerinde akademik danışman olarak görev yaptı (Nisan 2018, Nisan 2020, ARCHEM Diagnostic; İstanbul. https://www.archem.com.tr/).

Mayıs 1998 de profesörlüğe yükseltildi.

Mart 2009 tarihinden itibaren Yalova Üniversitesi’nde  (2547 sayılı kanunun 40-B maddesi)  kurucu Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü ve Üniversite’nin çeşitli kurullarında (Yönetim Kurulu, Senato ve diğer kurullar) görev yaptı.  Mühendislik Fakültesi birimlerinin, DPT projesinin hazırlanmasında ve Merkez laboratuvarının kurulmasında ve  diğer bazı birimlerin kuruluşunda görev aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde (ocak 2013 -Ağustos 2015-emekli), daha sonra İstanbul Gelişim Üniversitesinde görev yaptı. Orada Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurucu Müdürlüğü görevi esnasında bu Enstitünün ve yeni  anabilim dallarının kuruluş ve açılışında çalıştı.   Üniversite  Sağlık Bilimleri Dergisinin (İGÜ SABDER) kuruluşunu gerçekleştirdi. (Şubat 2016-Mayıs 2017)

2017 -2019 yılları   Biruni Üniversitesi ve  İstanbul Esenyurt Üniversitelerinde  Lisans ve lisansüstü seviyede dersler verdi.

Ağustos 2019 da  İstanbul Rumeli Üniversitesinde çalışmaya başladı. https://rumeli.edu.tr/tr.   Üniversitede kurucu Fen Bilimleri Enstitü müdürlüğü görevi yaptı, İSG Anabilim Dalında ve mühendislik bölümlerde dersler verdi.

Osman Çakmak halen diğer üniversitelerle işbirliği halindeki bilimsel araştırma çalışmalarını ve proje çalışmalarına devam etmektedir (Yıldız Teknik Üniversitesi-İbrahim Işıldak, Bezmi Alem Üniversitesi – Abdurrahim Koçyiğit, Yeditepe Üniversitesi – Cenk Andaç,  Kırıkkale Üniversitesi – Salih Ökten, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Kıymet Berkil).

Bilimsel Yayınlar:  Bilimsel  çalışmaları  Organik Kimya, Moleküler Biyoloji, Tıbbi Biyokimya    alanında prestiji yüksek dergilerde  yayınlanmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde Toplamda 100 ü aşkın bilimsel-akademik makalesi neşredilmiştir. Bunlardan 70 kadarı     Fen Bilimleri alanlarında yayın yapan  taranan dergileri tarayanı  SCI (Science Citiation Index)  indeksinde taranan dergilerde yer almaktadır..

Bilimsel çalışmalarına   uluslararası atıflar indeksine    kayıtlı  dergiler  tarafından 1000 i aşkın   atıfta bulunulmuştur (h –endeksi.17.  i10 endeksi 33).

Google akademik:  https://scholar.google.com.tr/citations?user=KAYCVP8AAAAJ&hl=tr

Yıldız Teknik Üniversitesi web: https://avesis.yildiz.edu.tr/ocakmak

Osman Çakmak çalışmalarını  ağırlıklı olarak “organik sentez” konularında   yürütmektedir.

Organo brom bileşiklerinin sentezi ve yer değiştirmelerle (sübstitüsyonlar) yeni bileşiklere dönüştürülmesi,  aromatiklerin polifonksiyonilize hale getirilmesi ile Çakmak ve Çalışma grubu dünya literatüründe öncü yere sahip olmuştur.   Geliştirilen  işlemleri  (yeni reaksiyon metotları)  bu bileşikleri  yeniden işlevsel hale getiren (“canlandıran”)  metotlardır.

Geliştirilen reaksiyon yolları ile temel kimyasal madde  (Fine Chemicals) üretiminde olduğu kadar  çok yönlü biyolojik aktiviteye organik yapılar için öncü/anahtar yapılara ulaşılmaktadır.    Biyoloji, tıp ve eczacı, biyomühendislerle    ortak  çalışmalar yapılmaktadır.  Sentezlenen  moleküller    ilaç adayı moleküller olarak incelenmektedir.

Ayrıntılar için bknz:   http://osmancakmak.net/arastirma-ve-egitim-stratejisi/

Araştırma Uzmanlık Alanları:  Çakmak ve çalışma grubu, organik sentez çalışmaları yanında doğal bitki ekstrelerinin kimyasal analizleri ve yapı analizi   üzerine de çalışmalar yapmaktadır. Bitki ekstrelerinin  gıda koruyucu, kozmetik ve sağlık alanında   değerlendirilmesi,    biyodizel üretimi gibi  konular bunlardan bazılarıdır (Üzerinde çalışmış olduğu bitkiler: Ardıç, kuşburnu, zeytin yaprağı, defne yaprağı, karabaş otu).

Aeresol doğal tuz kullanımı ile termal konforda yeni bir boyut; Hava vitamini (air vital, negatif iyon), İş sağlığı ve güvenliğinde biyorezonans, Çevre sağlığı ve doğal üretim için kompost gübre ve solucan gübresi konuları ise diğer yan çalışmalarıdır.

Uygulama uzmanlıkları: Osman Çakmak,  organik sentez tasarımı,  organik yapı analizi, kromatografik ayırma  ve spektroskopik yapı teşhisi ve NMR spektroskopisi, tıbbi bitkiler ve  ekstrelerinin incelemesinde ileri uzmanlığı sahiptir.

Dersler:  Genel Kimya, Organik Kimya, Reaksiyon Mekanizmaları, Nükleer Manyetik Spektroskopisi, Atom ve Molekül Yapısı, Laboratuvar  Teknikleri, Laboratuvar Güvenliği,  Organik Sentez Tasarımı, Organik Kimya laboratuvarı

Sosyal Dersler:     Bilim ve Araştırma Teknikleri,  Bilim Tarihi ve  Felsefesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri:  Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri. Endüstriyel Hijyen, Toksikoloji, Gıda Güvenliği. İSG de Mühendislik Uygulamaları. Endüstriyel Hijyen ve Ortam Gözetimi.

İki adet basılı ders kitabı vardır: Deneysel Organik Kimya; Laboratuar Teknikleri ve Emniyeti.

Çeşitli zamanlarda değişik birimlerde ARGE  danışmanlıkları;  liselerde      öğretmenlere yönelik akademik eğitim danışmanlığında  bulundu. Ayrıca, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde (BİLSEM)   Akademik  danışmanlıklarında (Tokat, Yalova), okulların akademik danışman kurullarında (İstanbul) görev yaptı.

Çeşitli popüler bilim-kültür dergi ve gazetelerde (e-dergi ve siteler dahil)  çok sayıda makalesi/söyleşi, haberleri   neşredilmiştir.

Sosyal Faaliyetler: Çalıştay, sempozyum ve benzeri  toplantılar tertipledi.  Çeşitli STK larda görev aldı.  –BİDEP Fen bilgisi  ve Kimya dersi öğretmenlerine yönelik çalıştaylarda bilim-proje  danışmanı olarak  katıldı.  Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarına, okulların değerler eğitimi programlarında görev  aldı.