Osman Çakmak  İlk öğrenimini doğduğu köyde  Başören -Deliilyas’ta (Sivas, 1971),  orta öğrenimini (Sivas Behrampaşa Ortaokulu (1975) ve Sivas Lisesinde (1978) tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü  bitirdi (1978).  Yüksek Lisans (1984-1986) ve Doktora (1986-2000) çalışmalarını  aynı bölümde  tamamladı. Atatürk Üniversitesi – Organik Kimya. Tez danışmanı:   Prof. Dr. Metin Balcı, https://atauni.edu.tr/tr/kimya

Alexander von Humboldt Bursunu kazanarak, 1991, 1999 ve  2003 yıllarında (toplam 2 yıl) Almanya Wurzburg Üniversitesi  Organik Kimya Enstitüsünde  Prof. Dr. Waldemar Adam Araştırma Grubunda araştırma çalışmaları yaptı. https://www.uni-wuerzburg.de/en/universitaet/

İlkokul,   ortaokulu okul, Kimya Bölümünü birincilile bitirdi. Rektörlük Bilim  Ödülü (Atatürk Üniversitesi, 1991) ve  Türk Kimya Vakfı Bilim Ödülü aldı (1991).

1992 yılında doçentlik sınavını verdi.  Nisan 1993’te   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne geçiş yaptı. Yeni kurulmakta olan bu Üniversitenin  fakülte, enstitü ve bölüm  ve diğer birimlerde kurucu idari ve akademik görevler yaptı (Fen Bilimleri Enstitüsü  Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığı, Kimya Bölümü Başkanlığı; 9 yıl). Çeşitli kurullarda (üniversite senatosu, fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu, bilimsel araştırma projeleri (BAP komisyonu, 6 yıl) üyeliği yaptı.

https://fened.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=30823&m=tanitim&bidr=11063&bid=11063

British Council Bursu ile  bir  İngiltere’de araştırma çalışmaları yaptı. Prof. Dr. Keith Smith Araştırma Grubu, Sweansea Universitesi, 1998, https://www.swansea.ac.uk/chemistry/

Gebze-İzmit’te TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Bitki Kimyası Laboratuvarları’nda çalıştı. (Prof. Dr. Gülaçtı Topçu Araştırma Grubu; 1996, 1997,  http://kte.mam.tubitak.gov.tr/) .

YÖK bursu   ile  ABD ye   araştırma ziyaretinde bulundu. SUNY Oswego University, 2011. https://www.oswego.edu/chemistry/chemistry-department

TÜBİTAK proje  destekleri aldı  (Proje yürütücüsü; 1994, 2001, 2005, 2012,  2012 yılları, 5 adet)  212T394 Nolu proje  Proje Performans Ödülü PPÖ  kazandı, 2017

TÜBİTAK TEYDEP Projelerinde akademik danışman olarak görev yaptı. Nisan 2018, Nisan 2020, ARCHEM Diagnostic; İstanbul. https://www.archem.com.tr/

Mayıs 1998 de profesörlüğe yükseltildi.    Mart 2009 tarihinden itibaren Yalova Üniversitesi’nde görevlendirildi (2547 sayılı kanunun 40-B maddesi) bu Üniversite’de kurucu Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü ve Üniversite’nin çeşitli kurullarında (Yönetim Kurulu, Senato ve diğer kurullar) görev yaptı.  Mühendislik Fakültesi birimlerinin, DPT projesinin hazırlanmasında ve Merkez laboratuvarının kurulmasında ve  diğer bazı birimlerin kuruluşunda görev aldı.

Ocak 2013’de Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne geçiş yaptı.  Emekli oluncaya kadar bu üniversitede çalıştı (Ağustos 2015).

Şubat 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesinde çalıştı.   Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurucu Müdürlüğü yaptı  ve yeni  anabilim dallarının açılışını  ve    Üniversite  Sağlık Bilimleri Dergisinin (İGÜ SABDER) kuruluşunu gerçekleştirdi.

2017 -2019 yılları   Biruni Üniversitesi ve  İstanbul Esenyurt Üniversitelerinde  Lisans ve lisansüstü seviyede dersler verdi.

2019 Ağustos’tan itibaren  İstanbul Rumeli Üniversitesinde çalışmaya başladı. https://rumeli.edu.tr/tr.  Bu Üniversitede  Fen Bilimleri Enstitü müdürlüğü görevi yaptı. Ağırlıklı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalında dersler vermektedir.

Ayrıca diğer üniversitelerle işbirliği halindeki bilimsel araştırma çalışmalarını yürütmektedir (Yıldız Teknik Üniversitesi-İbrahim Işıldak, Bezmi Alem Üniversitesi – Abdurrahim Koçyiğit, İstinye Üniversitesi – Cenk Andaç, Kırıkkale Üniversitesi – Salih Ökten, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Kıymet Berkil).

Bilimsel Yayınlar:  Bilimsel  çalışmaları  Organik Kimya, Moleküler Biyoloji, Tıbbi Biyokimya    alanında prestiji yüksek dergilerde  yayınlanmaktadır.  Bir kısım yayınları ise  Moleküler Yapı analizi üzerinedir.

Uluslararası hakemli dergilerde Toplamda 100 ü aşkın makalesi neşredilmiştir. Bunlardan 70 kadarı      Fen Bilimleri alanlarında yayın yapan  taranan dergileri tarayanı  SCI (Science Citiation Index)  indeksinde taranan s dergilerde yer almaktadır..

Bilimsel çalışmalarına   uluslararası atıflar indeksine (SCI)  kayıtlı  dergiler  tarafından 900 ü aşkın   atıfta bulunulmuştur (h –endeksi.17.  i10 endesksi 28).

Organik sentezlerin yayınlandığı dergiler “Journal of  Organic Chemistry”, Tetrahedron, Tetrahedron Letters, Arkivoc, Beilstein Journal of Organic Chemistry, Synlet, Molecular Structure….)  sahanın en saygın ve  impact faktörü  ve prestiji  yüksek   dergileridir.

Google akademik:  https://scholar.google.com.tr/citations?user=KAYCVP8AAAAJ&hl=tr

Yıldız Teknik Üniversitesi web: https://avesis.yildiz.edu.tr/ocakmak

Bilimsel Danışmanlıklar: Çeşitli zamanlarda aşağıdaki birimlerde ARGE  danışmanlıkları yaptı. ARCHEM Diagnostic, İstanbul, https://www.archem.com.tr/),

Yeşil Vadi Solucan  Gübresi (www.yesilvadisol.com,   www.siyahaltin.com.tr)

Değişik zamanlarda  liselerde      öğretmenlere yönelik akademik eğitim danışmanlığında  bulundu. Ayrıca,Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde (BİLSEM)   Akademik  danışmanlıklarında (Tokat, Yalova) bulundu.

Popüler Bilim, Eğitim Yazarlığı:   Çeşitli popüler bilim-kültür dergi ve gazetelerde (e-dergi ve siteler dahil)  çok sayıda makalesi/söyleşi, haberleri   neşredilmiştir. Bu yazılarında muhtevalar Batının kötü bir kopyası ve karikatür taklidi mevcut eğitim anlayış ve yapısına  karşı  ilim, irfan, araştırma ve sanat öğreten kendimize  has bir eğitim idraki geliştirilmesi ile ilgili olmaktadır.

Popüler bilim yazılarında atom, madde, uzay  vb   yaratılış sırlarını bilim – inanç ile ilişkili olarak   felsefi yorumları ile birlikte ele almaktadır.  Bilimsel konuları   halka ve gençlere indirmeye çalışmaktadır.

Sosyal Faaliyetler: Çalıştay, sempozyum ve benzeri  toplantılar tertipledi.  Çeşitli STK larda görev aldı.  –BİDEP Fen bilgisi  ve Kimya dersi öğretmenlerine yönelik çalıştaylarda bilim-proje  danışmanı olarak  katıldı.  Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarına, okulların değerler eğitimi programlarında görev  aldı.

2. BÖLÜM

Araştırma Konuları: Ağırlıklı olarak “organik sentez” konularında  çalışmalar yürütmektedir.   Yeni geliştirilen reaksiyon metotları ile   özellikle temel ‘aromatik’  bileşikler çok yönlü fonksiyonel hale getirilmektedir. Bu yapılar,    doğal (canlılarda bulunan)  bileşiklerin ana iskelet yapıları olduğundan    doğal bileşikler için sentetik metodoloji geliştirilmektedir. Bu sebeple sentezlenen bileşikler  yaygın  ve çok yönlü  biyolojik aktivite  göstermektedir.

İlgili temel yapılar: Norbornadien, inden/indan, naftalin/tetralin,  antresen, bifenilen, kinolin,   fenantren.

Son yıllardaki çalışmalarda kinolin yapısı üzerine etkin ve uygun;  kısa ve basit sentez stratejileri/metotları geliştirilmiştir. Kinolinler çok sayıda biyolojik aktif moleküller ve ilaç etken maddelerin yapısında yer almaktadır.

Organo brom bileşiklerinin sentezi ve yer değiştirmelerle (sübstitüsyonlar) yeni bileşiklere dönüştürülmesi,  aromatiklerin polifonksiyonilize hale getirilmesi ile Çakmak ve Çalışma grubu dünya literatüründe öncü yere sahip olmuştur.    Geliştirilen  işlemleri  (yeni reaksiyon metotları)  bu bileşikleri  yeniden işlevsel hale getiren (“canlandıran”)  metotlardır.

Geliştirilen reaksiyon yolları ile temel kimyasal madde  (Fine Chemicals) üretiminde olduğu kadar  çok yönlü biyolojik aktiviteye organik yapılar için öncü/anahtar yapılar elde edilmektedir.    Biyoloj, tıp ve eczacı, biyomühendislerle    ortak  çalışmalar yapılmaktadır.  Sentezlenen  moleküller    ilaç adayı moleküller olarak incelenmektedir.

Ayrıntılar için bknz:   http://osmancakmak.net/arastirma-ve-egitim-stratejisi/

Araştırma Uzmanlık Alanları: Organik sentez çalışmaları yanında doğal bitki ekstrelerinin kimyasal analizleri ve yapı analizi   üzerine de çalışmalar yapmaktadır. Bitki ekstrelerinin  gıda koruyucu, kozmetik ve sağlık alanında   değerlendirilmesi,    biyodizel üretimi gibi  konular bunlardan bazılarıdır (Üzerinde çalışmış olduğu bitkiler: Ardıç, kuşburnu, zeytin yaprağı, defne yaprağı, karabaş otu). Aresol doğal tuz kullanımı ile termal konforda yeni bir boyut; Hava vitamini (air vital, negatif iyon), İş sağlığı ve güvenliğinde biyorezonans, Çevre sağlığı ve doğal üretim için kompost gübre ve solucan gübresi..

Uygulama uzmanlıkları: Organik sentez tasarımı,  organik yapı analizi, kromatografik ayırma  ve spektroskopik yapı teşhisi ve NMR spektroskopisi, tıbbi bitkiler ve  ekstrelerinin incelemesi

Dersler:  Genel Kimya, Organik Kimya, Reaksiyon Mekanizmaları, Nükleer Manyetik Spektroskopisi, Atom ve Molekül Yapısı, Laboratuar  Teknikleri, Laboratuvar Güvenliği,  Organik Sentez Tasarımı, Organik Kimya laboratuvarı

Sosyal Dersler:     Bilim ve Araştırma Teknikleri,  Bilim Tarihi ve  Felsefesi, Özel Öğretim Yöntemleri,

İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri:  Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri. Endüstriyel Hijyen, Toksikoloji, Gıda Güvenliği. İSG de Mühendislik Uygulamaları. Endüstriyel Hijyen ve Ortam Gözetimi.

İki adet basılı ders kitabı vardır: Deneysel Organik Kimya; Laboratuar Teknikleri ve Emniyeti.