Beyin Göçü

Problemlerimizi çözemememizin bir sebebi de şu: Dahilerimizi dışarıya transfer eden bir eğitim sistemine sahibiz. Türkiye’de sorunları çözüm konumunda dahiler değil sıradan insanlar, hatta bir çok kere hizmet gayesi ve hamiyeti olmayan tufeyliler hakim durumda. Öncü ve buluşcu çalışmalar yapmak isteyen dahiler de bir şekilde engellenmektedir. Dışarıdan Türkiye’ye gelmek istemeyişlerinin en önemli sebebi budur. Çünkü bu gayri milli ve seküler sistem liyakatsızlık ve menfaat üzerine, bir de liyakatlıları engelleme üzerine kurulu daha ziyade. Bu ortamda nitelikli azınlık değil niteliksiz çoğunluk hakim oluyor. Amerika çok iyi yetiştirdiği kendi dahileri ve dışarıdan topladığı dahilerle Dünyaya hükmediyor. Amerika da çok iyi yetişmiş %1, yüzde doksan dokuza hükmeder. Dahileri elimizde tutacak ve onları istihdam edecek politika ve önceliklerimiz olmalı… Dolayısı ile MEB ve YÖK dışarıdan yönlendirilen ahmakça politikalara alet olmayı bırakmalı. Amaçsız ve gayri milli müfredatla dahilerin dışarıya transferinde taşeron görevi yapıyor MEB sistemi. İşte bir istatistik:. İstanbul Erkek Lisesi’nin bu yılki 165 mezunundan 77’si, yani yüzde 47’si Almanya, Fransa, Kanada, Amerika, Avusturya ve Macaristan’a gitmiş Geçen yıl da 167 mezunun 88’i yani yüzde 53’ü yurt dışına gitmişti. Robert Kolej’in 220 mezunundan 113’ü, yani yüzde 52’si de yurt dışında bir üniversitede okumayı seçiyor. Bu ülkeler İstanbul Erkek Lisesine ve MEB e ödül vermeleri lazım bu ülkelere bedava ve üstün hizmetleri için……Dünya Dahiler Birliği Eski Başkanı Prof. Dr. Taisir Subhi Yamin, “Türk toplumunda % 1 ile 10 arasında çocuklar yaratıcı ve “üstün zekalılar”. Dolayısıyla toplumun yüzde 10’uyla ilgileniyoruz, herkesle değil. Üstün zekalı kızların ve erkeklerin oranı aynı. Daha fazla kız ya da daha fazla erkek değil, ikisi birbirine eşit. Üstün zekalılara en iyi eğitim şu anda Amerika’da veriliyor. Çünkü 1940’larda bu alanda çalışmaya başladılar. Kalifiye profesörleri, üniversite akademisyenleri var. Çok geliştirdiler kendilerini. İkincisi Almanya. Programları var. Okula gittiğiniz zaman Almanya’da çok yüksek eğitim sistemi olduğunu görürsünüz. Bunun için gelişiyorlar. Sanayi, otomobil sektörü vs…”